Tydzień mediacji 2018

W ramach tygodnia mediacji: w dniu 12.10.2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja:”Ugoda Mediacyjna – jakość, skuteczność, satysfakcja” .Wstęp bezpłatny. Organizatorzy: Ministerstwo Sprawiedliwości. https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2018-rok/ w dniu 15.10.18 r. w Sądzie Okręgowym w Zamościu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, w godz. 9:00 -15:00 odbędzie konferencja: “Mediacja szansą na porozumienie”. Wstęp bezpłatny. http://www.zamosc.so.gov.pl/konferencja-mediacyjna-2018,m,mg,3,37,218 w dniu 16.10.18 r. […]

Czytaj więcej

Uwarunkowania biologiczne mediacji

Podstawowymi zachowaniami cechującymi życie społeczne w świecie zwierząt, w tym człowieka, są agresja i empatia. Pozornie wydawać się może, że są to postawy diametralnie odmienne. Jednak badania biologów, neurobiologów i etologów wskazują, że zdolność do wyżej wskazanych zachowań jest immanentną cechą kręgowców wyższych. Są one ewolucyjnie starsze od człowieka i mają podłoże neurobiologiczne. Dominującą cechą biosfery […]

Czytaj więcej

Medos czy mediatio?

Minęło ponad kilkanaście lat od wprowadzenia w Polsce instytucji mediacji. Jednak w dalszym ciągu na rynku polskim jest bardzo mała liczba opracowań na temat historii tej instytucji. Z pewnością wpływ na to ma okoliczność, iż instytucja mediacji wymyka się historiografii z uwagi na jej funkcjonowanie na obrzeżach systemów prawa, a także fakt że jest dziedziną w swoisty sposób […]

Czytaj więcej