ADR - alternatywne metody rozwiązywania konfliktów

ADR – alternatywne metody rozwiązywania sporów

Rozwiązywanie sporów to nie tylko postępowanie sądowe. W poprzednich artykułach opisywałem dwie główne alternatywy wobec sądownictwa państwowego – arbitraż oraz mediację. Stanowią one najbardziej rozpowszechnione metody polubownego rozwiązywania sporów. Nie wyczerpują one jednak katalogu sposobów na osiągnięcie polubownego zakończenia konfliktu. Pojawia się bowiem coraz więcej metod, które stanowią alternatywę dla rozwiązywania sporów na drodze sądowej. Niektóre z nich łączą cechy arbitrażu oraz mediacji. Przykładami są zarówno metoda Med-Arb (ang. Mediation-Arbitration), jak i Arb-Med (ang. Arbitration-Mediation).

Czytaj więcej

Czym jest mediacja?

Czym jest mediacja?

Wśród najpopularniejszych metod rozwiązywania sporów można wyróżnić postępowanie sądowe, arbitraż oraz mediację. Postępowanie sądowe oraz postępowanie przed sądem polubownym (arbitraż) opisywałem w poprzednich artykułach. Tym razem postaram się w największym skrócie opowiedzieć czym jest mediacja, poszukując jej definicji. Mediacja a negocjacje i inne ADR Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów różniącą się w znaczący sposób od […]

Czytaj więcej

Mediacje wśród plemion germańskich

W maju zabrałem Cię, drogi czytelniku, na wycieczkę po mediacji w starożytnym Rzymie, jednak już w nim pojawiły się sygnały, że starożytność zbliża się do końca. W historiografii jako koniec starożytności i początek średniowiecza przyjmuje się m.in. datę obalenia ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa przez wodza germańskiego Odoakera (pochodzącego z plemienia Skirów). Odoaker w młodości był”oficerem”w armii […]

Czytaj więcej

etyka mediatora

Kodeksy etyczne mediatorów

Etyka zawodowa mediatora jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Każdy mediator powinien mieć opracowane zasady postępowania w trudnych z etycznego punktu widzenia sytuacjach. Na szczęście społeczność mediacyjna, wypracowała kodeksy etyczne, zwierające normy postępowania mediatorów. Mogą one znacznie ułatwić mediatorom podejmowanie trudnych wyborów. Jednak czy powinni oni bezwzględnie ich przestrzegać?

Czytaj więcej

Mediator, mediacje

Dlaczego zostałem mediatorem?

Nowe treści na naszej stronie Dzisiejszy artykuł stanowi zapowiedź nowych treści, które zaczną pojawiać się na naszej stronie. Nasze Stowarzyszenie poważnie traktuje cele, do których zostało powołane. Podobnie jak każdy należący do niego mediator. Postanowiliśmy więc rozpocząć pracę polegającą na dzieleniu się z Wami naszą wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi mediacji, sprawiedliwości naprawczej i szeroko pojętego […]

Czytaj więcej

MEDIACJE RODZINNE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA

Rodzina należy do określeń używanych do określenia stosunków społecznych[1]. Jej synonimami są słowa ,”ród”, “familia”, “najbliżsi”[2]. Obok pojęcia rodziny, opartego na relacji małżeńskiej i pokrewieństwie rzetelna analiza pojęcia rodziny musi dostrzegać wątki o charakterze emocjonalnym, ekonomicznym, moralno- etycznym, a nawet antropologicznym i historycznym[3]. Analiza pojęcia rodziny jej ewolucji i normatywnych podstaw może być prowadzona w […]

Czytaj więcej

Mediacja w starożytnym Rzymie

W styczniowo-lutowym artykule przedstawiłem mediację w starożytnej Grecji. Tym razem zapraszam do starożytnego Rzymu, aby przypatrzeć się procesom mediacyjnym w tamtej rzeczywistości. Jest to tym bardziej ważkie, że była to codzienność pierwszych chrześcijan, którzy w dalszych czasach mieli niebagatelny wpływ na rozwój mediacji w Europie, a później w świecie. W starożytnym Rzymie instytucje polubownego rozwiązywania sporów, […]

Czytaj więcej