RODZINA

Rodzina należy do określeń używanych do określenia stosunków społecznych[1]. Jej synonimami są słowa ,”ród”, „familia”, „najbliżsi”[2].

Obok pojęcia rodziny, opartego na relacji małżeńskiej i pokrewieństwie rzetelna analiza pojęcia rodziny musi dostrzegać wątki o charakterze emocjonalnym, ekonomicznym, moralno- etycznym, a nawet antropologicznym i historycznym[3]. Analiza pojęcia rodziny jej ewolucji i normatywnych podstaw może być prowadzona w obszarze przynależącym do tej samej tradycji, społeczeństwa oraz na obszarze jednego systemu prawnego.

W ujęciu M. Ziemskiej „rodzina to mała naturalna grupa społeczna składająca się głównie z małżonków i dzieci, stanowiąca względnie trwała całość, podlegająca dynamicznym przekształceniom związanym głównie z biegiem życia jednostek wchodzących w jej skład oparta na zastanych tradycjach społecznych, rozwijających własne tradycje rodzinne[4].


[1]   w ujęciu słownikowym pod pojęciem rodziny występuje „to co związane rodem”. Stanowią osoby spokrewnione, członkowie tego samego rodu. „Rodzina”, w Wielki Słownik Języka Polskiego PWN, www. wjsp.pl

[2] „Rodzina” w: Słownik synonimów, www. synonimy.pl

[3]    J. Młyński, Pedagogika współczesnej rodziny na początku trzeciego tysiąclecia (blaski i cienie rodziny), Articles, s.157, www.pedkat.pl.

[4]  M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wydawnictwo Wiedza Powszechna 1975

CAŁY ARTYKUŁ

Autor: mgr Olga Garbacka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *