Minęło ponad kilkanaście lat od wprowadzenia w Polsce instytucji mediacji. Jednak w dalszym ciągu na rynku polskim jest bardzo mała liczba opracowań na temat historii tej instytucji.

Z pewnością wpływ na to ma okoliczność, iż instytucja mediacji wymyka się historiografii z uwagi na jej funkcjonowanie na obrzeżach systemów prawa, a także fakt że jest dziedziną w swoisty sposób interdyscyplinarną. Praktykowanie tego zawodu wymaga wiedzy z różnych dziedzin, jak chociażby neurobiologii, psychologii, socjologii, prawa i innych. Jednak posiadanie tej wiedzy nie gwarantuje przeprowadzenia procesu mediacji w sposób prawidłowy. Niezbędne okazuje się posiadanie przez profesjonalnego mediatora szczególnych umiejętności, głównie z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Powstawanie konfliktów jest starsze od historii ludzkości, a sposoby rozładowywania tworzącej je agresji nie są wyłącznie cechą ludzką, lecz tylko ludzie wytworzyli zinstytucjonalizowane formy rozwiązywania zaistniałych sporów międzyosobniczych. Niestety źródła wiedzy na temat przyczyn agresji powodującej konflikty, jak również pozasądowych sposobów ich rozwiązywania są bardzo rozproszone. Na przyczyny powstawania konfliktów wskazują badania etologów oraz neurobiologów, natomiast ewolucję sposobów rozstrzygania sporów opisują prace historyków, lingwistów i prawników zajmujących się historią prawa…..

Cały artykuł pod linkiem: Medos_or_Mediatio

Autor: mgr Tomasz Brodowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *