Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” od początku istnienia wspiera i organizuje działania mające na celu promocję idei mediacji wśród najmłodszych. Prócz licznych warsztatów oraz iwentów zarówno o charakterze edukacyjnym, naukowym jak i kulturalnym organizowane są konkursy zachęcające do wyrażenia własnych opinii oraz prezentowania własnych przemyśleń na proponowane tematy. W tym roku temat przewodni konkursu dla dzieci i młodzieży z małopolskich przedszkoli i szkół podstawowych brzmiał: Dogadajmy się! Budujemy mosty porozumienia!”. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej (płaskiej lub przestrzennej) i przedstawienie swoich rozważeń na temat celu i istoty mediacji. 

Ze względu na zmiany organizacyjne w oddziale przesunięto ogłoszenie wyników konkursu uznając, że konieczne jest przedłużenie terminów składania prac o 1 tydzień w stosunku do wcześniej proponowanego. W skład komisji konkursowej wchodzili: Anna K. Duda – koordynator i pomysłodawczyni konkursu, Prezes SMP oddział w Krakowie, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, coach, tutor; Ewa Zawisza-Wilk – członek SMP, nauczyciel akademicki, terapeuta; Maria Pyrz – członek SMP, nauczyciel wychowania przedszkolnego; Mateusz Halicki -mediator, prawnik.

Komisja konkursowa oceniała prace pod względem estetycznym, merytorycznym, ale najważniejszym kryterium była widoczna wartość przekazu. Ostatecznie komisja konkursowa, po burzliwych obradach, wskazała 3 miejsca i aż 6 wyróżnień (początkowo planowano 3 wyróżnienia). Ogółem wpłynęło 21 prac konkursowych z 9 szkół podstawowych na terenie całej Małopolski. 8 prac nie spełniało kryteriów formalnych.

Wyniki konkursu:

I

Zofia Ryś, praca pod tytułem „Budujemy” [Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie] (11 lat).

II

Magdalena Kopeć, praca pod tytułem „Budujemy mosty mediacji” [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Józefa w Kaszowie] (13 lat).

III

Emilia Duraczyńska, praca pod tytułem „Mediacja” [Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach] (14 lat).

1. W. Magdalena Czepiel, praca pod tytułem „Rozmowa kluczem porozumienia” [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Józefa w Kaszowie] (13 lat).

2. W. Julia Duraczyńska, praca pod tytułem „Dogadajmy się! Budujemy mosty porozumienia” [Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach] (14 lat).

3. W. Kinga Zaprzałka, praca pod tytułem „Dogadajmy się” [Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach] (14 lat).

4. W. Helena Włodarczyk, Zofia Kołodziej, praca pod tytułem „Dogadajmy się” [Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie] (13 lat).

5. W. Karolina Kras, praca pod tytułem „Porozumienie” [Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach] (14 lat).

6. W. Weronika Potępa, praca pod tytułem „Od konfliktu do rozmowy” [Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach] (14 lat).

Wręczenie nagród odbędzie się 9 majapodczas Festiwalu Mediacji Rówieśniczych (Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP, ul. Jęczmienna 9; Festiwal trwa od 9.45 do 14.15). Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 7 majana adres e-mail: annakduda.up@gmail.com.

W razie niemożności przybycia na Festiwal, nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane inną drogą ustaloną indywidualnie do potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *