Etykieta mediatora

people-220284_1280-1280x640

Wielokrotnie w swojej praktyce spotkałem się z pytaniami o dress code i etykietę mediatora.

Spróbuję wedle mojej wiedzy odpowiedzieć na dręczące wielu mediatorów, szczególnie rozpoczynających swoją przygodę z mediacjami, wyżej postawione problemy.

Co to jest etykieta?

Aby móc mówić o etykiecie, należy w pierwszym rzędzie zdefiniować pojęcie etykiety oraz wyjaśnić cele jej stosowania.

Czym więc jest przedmiotowa etykieta? W teorii przedmiotu formułowane są różne jej definicje. Niektórzy twierdzą, że są to „formy cywilizowanego zachowania”, inni nazywają ją „specjalną formą ceremonialnego zachowania się”, jeszcze inni „ceremonialnym i konwencjonalnym zachowaniem się” lub też „powszechnie przyjętymi zasadami właściwego zachowania się”. Pojawia się także stwierdzenie, że jest to „ceremonialny sposób zachowania i ubierania się podlegający ustalonemu porządkowi szczególnych uroczystości”, a także że jest to „międzynarodowy język kurtuazji”.

Dla potrzeb niniejszego artykułu pokusiłem się na sformułowanie definicji wskazującej, że etykieta jest to sposób zachowania i ubierania się podlegający ustalonemu porządkowi. Wskazać także należy, iż jest to zbiór zasad bardzo szczegółowych, wręcz drobiazgowych, dotyczących skonkretyzowanych sytuacji. W jej skład wchodzą zasady ogólne savoir-vivre u, a sama etykieta jest jednym z jego elementów.

Celem stosowania rzeczonej etykiety jest wytworzenie, utrzymywanie i normowanie dobrej atmosfery w trakcie spotkań międzyludzkich o charakterze służbowym (oficjalnym), która ma ułatwiać prowadzenie rozmów zmierzających do osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami. Celem nadrzędnym stosowania etykiety jest okazanie drugiej stronie, jak ważne jest spotkanie z tą drugą stroną.

Jednak dla skuteczności stosowania etykiety koniecznym staje się wskazanie, że nie może być ona oderwana od zasad savor-vivre u oraz od „naturalnego” sposobu zachowania się osoby jej stosującej. W przeciwnym wypadku staje się ona sztuczna, pełna dysonansów i osoba tak stosująca etykietę osiągnie skutek odwrotny od zamierzonego.

Jednak sprowadzenie savoir-vivre u li tylko wyłącznie do etykiety skutkuje np.:

  • w przypadku mężczyzn: noszeniem jasnych skarpet do czarnych garniturów lub takim wiązaniem krawata, że jego końce znajdują się 10 centymetrów nad lub pod klamrą paska,

  • w przypadku kobiet: niedopasowaniem kolorystycznym torebki i butów, wyjmowaniem z eleganckiej torebki tandetnego, plastikowego długopisu lub plastikowej zapalniczki.

    Pełny artykuł: etykieta_mediatora_tdb

    Opracował: mgr prawa, mediator Tomasz Brodowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *