Szkolenia

Kolejna edycja szkolenia bazowego zakończona!

W dniach 16-17 października 2021 r. oraz 5-7 listopada 2021 r. przeprowadziliśmy w trybie online szkolenie bazowe Mediacje i zarządzanie konflitami.

Szkolenie zostało podzielone na dwa moduły:

Moduł 1

 • Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.
 • Zarządzanie konfliktem. Rodzaje i etapy powstawania i trwania konfliktów.
 • Dynamika i mechanizmy działające w sytuacjach konfliktowych.
 • Psychologiczne aspekty sporów, mediacji i negocjacji.
 • Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu.
 • Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 • Techniki komunikacji i asertywności w mediacji.
 • Trening umiejętności.
 • Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.
 • Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.

Moduł 2

 • Rys historyczny mediacji i współczesna pozycja mediacji na tle innych metod rozwiązywania sporów.
 • Ekonomiczne i społeczne skutki mediacji.
 • Etyka w mediacjach.
 • Wynagrodzenia mediatorów.
 • Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
 • Monolog mediatora – zagadnienia teoretyczne i trening umiejętności.
 • Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
 • Etapy mediacji.
 • Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
 • Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
 • Prawne aspekty prowadzenia mediacji.
 • Zasady konstruowania ugód – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
 • Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron – ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie zostało przygotowane od strony merytorycznej przez Annę Molendę, Elżbietę Damm, oraz Kamila Marszyckiego (jako wolontariusza).

Obraz northm4nn z Pixabay.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *