Konferencja w Lublinie ,,Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych – aktualne problemy, wyzwania perspektywy?

Dnia 26 października 2018 roku w Centrum Transferu wiedzy odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce mediacji. W trakcie poszczególnych paneli mediatorzy, prawnicy i sędziowie z rozmawiali o metodach alternatywnego rozwiązywania sporów.

Część I konferencji:

Została omówiona problematyka skutecznego kierowania spraw cywilnych i gospodarczych do mediacji. W tej części konferencji uczestniczyli prelegenci z Polski oraz z zagranicy (m. in Niemcy, Litwa ). Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziowie oraz przedstawiciele lubelskich uczelni wyższych.

Część II konferencji (sesja dyskusyjna) była poświęcona mediacji w praktyce. W tej części w roli ekspertów wystąpili:

  1. Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Eleonora Porębiak- Tymecka,
  2. Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Agnieszka Jurkowska- Chocyk,
  3. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Agnieszka Owczarewicz,
  4. Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie ? radca prawny Damian Bara-,
  5. Przedstawiciel Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej Paweł Kłos,
  6. Przedstawiciele Polskiego Centrum Mediacji :Jerzy Książek, Magdalena Grudziecka, Iwona Jaśkiewicz- Wyrębska , Jolanta Kaczorek.

Podsumowanie konferencji wygłosiła dr Aneta Biały która  podziękowała przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziom i instytucjom mediacyjnych za czynny udział w konferencji. Podkreśliła iż spotkaliśmy się aby wymienić się doświadczeniami oraz aby wspólnie wypracować nową drogę rozwoju mediacji.

Autor: mgr Olga Garbacka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *