Konferencja „M jak mediacja = (komu?)nikacja w szkole”

W dniu 26 kwietnia 2023r. w Kielcach odbyła się  wojewódzka Konferencja „M jak mediacja = (komu?)nikacja w szkole”. Jednym z prelegentów była Prezes Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy Elżbieta Damm.

Spotkanie było poświęcone mediacjom rówieśniczym w szkole jako jednego ze  sposobu rozwiązywania konfliktów występujących wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenie miało na celu zapoznanie i przygotowanie wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, a także rodziców do właściwego reagowania w sytuacjach trudnych oraz zapobiegania zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży.

Program konferencji:

  1. Uczeń jako mediator. Mediacje rówieśnicze w praktyce.
  2. Mediacje rówieśnicze z perspektywy mediatora. Mediacje, rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.
  3. Zasady w procedurze mediacji oświatowych, szkolnych i rówieśniczych.
  4. Obszary zastosowań mediacji rówieśniczej, szkolnej – kwalifikacja spraw do mediacji.
  5. Rola psychologa w mediacjach w szkole.
  6. Przykłady realizacji mediacji w szkole.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową organizatora Konferencji, gdzie znajdą Państwo liczne opracowania na temat mediacji rówieśniczych. Link do strony znajduje się poniżej:

https://kuratorium.kielce.pl/70931/podsumowanie-konferencji-m-jak-mediacja-komunikacja-w-szkole/