Krajowy Rejestr Mediatorów – walidacje dla Mediatorów SMP

Od początku 2022 roku Członkowie naszego stowarzyszenia intensywnie angażują się w projekty krajowe i międzynarodowe, które mają na celu usprawnienie i promocję Mediacji w Polsce.

W czerwcu grono naszych mediatorów zakończyło z sukcesem 24-godzinne szkolenie pt. „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” w ramach projektu Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) uzyskując walidację według Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Projekt KRM, pn. „Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania
informacyjne” ma na celu profesjonalizację zawodu mediatora przez utworzenie jednolitego ogólnopolskiego rejestru mediatorów i oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach ZSK, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Walidacja, czyli egzamin w ramach kwalifikacji rynkowej, ma na celu potwierdzenie posiadanych umiejętności i kwalifikacji w sprawach cywilnych według standardów obowiązujących w całej UE, czego rezultatem jest otrzymanie certyfikatu.

W ostatnie weekendy czerwca nasi członkowie pomyślnie zdali egzamin, który składał się z dwóch
części: egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Walidacja odbyła się w Instytucji Certyfikującej, tj. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Jako Stowarzyszenie cieszymy się z możliwości ciągłego pogłębianie swojej wiedzy oraz na profesjonalizację zawodu mediatora, ponieważ uważamy, że mediator powinien posiadać umiejętności w zakresie interdyscyplinarnym, dzięki którym poradzi sobie w rozmaitych sytuacjach mediacyjnych.

Wiedzę, którą otrzymaliśmy na szkoleniu i którą przyswoiliśmy zmotywowała nas do podejmowania kolejnych celów jakie sobie wyznaczyliśmy jako mediatorzy oraz członkowie Stowarzyszenia, aby jak najlepiej wypełniać swoją misję.

Autorka: Magdalena Pyrc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *