Mediacja w starożytnym Egipcie

Traktat z KadeszXIII wiek p.n.e.
najstarszy traktat pokojowy zachowany do naszych czasów, 
zawarty między Ramzesem IIHattusilisem III
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_międzynarodowe)

Po ostatniej wyprawie do starożytnej Ziemi Świętej i opisanie mediacji w społeczeństwie żydowskim, zamierzam dzisiaj przedstawić rozwój mediacji w starożytnym Egipcie, dzięki któremu do dnia dzisiejszego pozostała kopia pierwszego w historii – znanego nam – traktatu pokojowego.Na podstawie dostępnej dzisiaj wiedzy można stwierdzić, że starożytny Egipt, pomimo ogromnego wkładu w rozwój cywilizacji, miał niewielki wkład w rozwój myśli prawniczej, a także w rozwój mediacji. Co prawda w okresie XVIII dynastii istniał jakichś bliżej nieznany kodeks praw, którego istnienie potwierdzają źródła wykopaliskowe (inskrypcja biograficzna jednego z wezyrów), jak też wzmianki autorów greckich (Diodora Sycyliskiego i Herodota)….

Cały artykuł

Autor: mgr, mediator Tomasz Brodowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *