Mediacja w Ziemi Świętej

Miesiąc temu przedstawiłem rozwój mediacji na starożytnym Dalekim Wschodzie. W związku z tym, że szybkimi krokami zbliża się święto Bożego Narodzenia, chciałbym nakreślić, rozwój procesu mediacji w społeczeństwie żydowskim, a więc w miejscu i czasie narodzin Jezusa Chrystusa.

W wyniku podbojów, a także ? w głównej mierze ? wymianie handlowej, na obszarze starożytnego środkowego i bliskiego wschodu sumeryjski system prawa (opisany kilka miesięcy temu w artykule pt. ?Rozwój mediacji w państwach starożytnego Środkowego Wschodu?), a wraz z nim instytucja mediacji, zostały recypowane przez ludy zamieszkujące obszar nie tylko na wschód od Wyżyny Irańskiej, ale także Lewantu.

Na kolejne ? najstarsze historycznie znane nam na tym obszarze ? źródła wspominające mediatorów i proces mediacji możemy natrafić w Torze

Autor: mgr Tomasz Brodowicz

Cały artykuł do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *