„Mediacje budują relację” pod takim hasłem Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy przygotowuje się do realizacji projektu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności we współdziałaniu Fundacji  Edukacja dla Demokracji, który ma na celu wspierać narodowość ukraińską doświadczoną wojną.

Projekt ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do osób przybywających do Polski wskutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

W projekcie udział weźmie Zespół Szkół nr. 3 w Rybniku, którego dyrektorem jest Pan Paweł Kaszyca, a także V LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku zaś zagranicznym partnerem jest  organizacja ADI- Alterntive Decisions Institute z siedzibą w Kijowie. 

Głównym założeniem projektu jest integracja uczniów, którzy przybyli z Ukrainy z ich polskimi kolegami.  Wiodącym celem będzie także zmiana sposobu postrzegania uchodźców przez  polskich uczniów i odwrotnie. Uczestnicy projektu zaznajomią się z metodami rozwiązywania konfliktów, które powstały na tle narodowościowym- z wykorzystaniem narzędzi takich jak sprawiedliwość naprawcza, porozumienie bez przemocy oraz MEDIACJA.

 Ważnym punktem w prowadzonych warsztatach będzie także zorganizowanie 40- godzinnego szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół w Rybniku z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych. Po pół roku od zakończenia projektu nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Rybniku zostaną objęci wsparciem mentoringowym . 

W projekcie udział wezmą doświadczeni trenerzy, psychologowie, pedagodzy, mediatorzy, coachowie, a są wśród nich: Anna Sikora, Elżbieta Damm, Anna Duda, a także Monika Kaczkowska. Stronę ukraińską reprezentować będą: Olena Stepanenko oraz Markiyan Varyvoda. 

Koordynator całości polsko-ukrainskiego przedsięwzięcia to Pani Magdalena Zuberek – Wąsinska i Anna Jedziniak.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres 1.08.2022r.  do 31.07.2023r. 

Zespół zajmujący się promocją oraz stroną marketingową tworzyć będą: Magdalena Pyrc oraz Sergiej Udovikov.

Naszym celem nadrzędnym jest również multiplikacja polsko-ukraińskiego projektu w szkołach średnich na terenie całej Polski.

Zachęcamy do szeroko zakrojonej współpracy.