MEDIACJE ON-LINE

W związku z aktualną epidemią w kraju praca sądów została ograniczona. Strony i pełnomocnicy nie mają m.in. dostępu do akt. Rozprawy i posiedzenia jawne są odwoływane. Sądy nadal jednak pracują, zapadają orzeczenia na posiedzeniach niejawnych. Sekretariaty wykonują zarządzenia. Formalnie nie wstrzymano  doręczeń pism sądowych.

Jeżeli chodzi o mediację prowadzenie spotkań mediacyjnych nie jest fizycznie możliwe. Pozostaje rozważyć alternatywę jaką jest prowadzenie mediacji on-line.

Jeżeli strony wyrażą zgodę na mediację za pomocą elektronicznych środków przekazów, takich jak np. e-mail, skype, fb, platformy telekonferencyjne, czy sąd zatwierdzi taką mediację gdy dojdzie do ugody?

Poniżej zamieszczamy wybrane uwagi dotyczące mediacji on-line SSO Zbigniewa Zguda – Koordynatora ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie, które mamy nadzieję nieco rozjaśnią Wam wątpliwości co do powyższej kwestii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *