Szkolenie bazowe – kwalifikacyjne:

Szkolenie 2: modułowe: W tym układzie Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym wybranym module. Udział w dwóch modułach szkoleniach pozwala uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora zgodnie z UCHWAŁĄ NR 1/2023 SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 marca 2023 w sprawie przyjęcia standardów szkolenia mediatorów. Załącznik nr 1 do Protokołu z 13 posiedzenia Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 23.03.2023 r.. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji

Formułę szkolenia w formie online oferujemy w dwóch trybach:

Najbliższe terminy:

 1. Szkolenie online – dzienne:

I edycja: 3-6.04.2023 r. i 13-14.04.2023 r.

II edycja: 9-10.05.2023 r. i 16-17.05.2023 r.

2. Szkolenie online – weekendowe:

3-4.06.2023 i 10-11.06.2023

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 17.00 (łącznie 30h) + spotkanie podsumowujące z mentoringiem online + e-learning (16h)

Program szkolenia:

Moduł 1 Będzie poświęcony kwestiom psychologicznym i kompetencyjnym w zakresie zarządzania konfliktami w różnych grupach. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów i dynamiki konfliktów oraz umiejętności wykorzystywania praktycznych narzędzi do zmiany stylu komunikacji członków konfliktu.

Moduł 2 jest poświęcony prawnym i organizacyjnym aspektom prowadzenia mediacji. Uczestnicy poznają praktyczne narzędzia i techniki stosowane w zawodzie mediatora.

Moduł 1

 1. Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.
 2. Zarządzanie konfliktem. Rodzaje i etapy powstawania i trwania konfliktów.
 3. Dynamika i mechanizmy działające w sytuacjach konfliktowych.
 4. Psychologiczne aspekty sporów, mediacji i negocjacji.
 5. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 6. Techniki komunikacji i asertywności w mediacji. Trening umiejętności.
 7. Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.
 8. Osoba mediatora ? wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.

Moduł 2

 1. Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
 2. Monolog mediatora – zagadnienie teoretyczne i trening umiejętności.
 3. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
 4. Etapy mediacji.
 5. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
 6. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
 7. Prawne aspekty prowadzenia mediacji.
 8. Zasady konstruowania ugód: prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
 9. Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron, ćwiczenia praktyczne.

Inwestycja:

Moduł 1: 949 zł

Moduł 2: 949 zł

Całe szkolenie bazowe: 1898 zł

Szkolenie bazowe składa się z:

Łącznie szkolenie składa się z 46h zegarowych.

Zgłoszenia:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: kontakt@mediatorzy-polscy.eu

Pytania prosimy kierować na powyższy adres e-mail, drogą telefoniczną: 791 397 014 bądź poprzez formularz kontaktowy (dostępny w zakładce Kontakt)

Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną Uczestników szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z zasadami MEN.