Należy upowszechniać mediację rówieśniczą

– Mediacja jako konstruktywna metoda rozwiązywania sporów wzbogaca stosowane metody wychowawcze oraz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i zawrzeć wzajemne satysfakcjonujące obie strony sporu porozumienie ? pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Rzecznik apeluje do MEN o realizację w placówkach podległych resortowi edukacji ?Standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych?, wypracowanych w Biurze RPD.

?Standardy  mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych? to dokument, który przygotował interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Mediacja stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami. Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych środków interwencji, w szczególności drogi sądowej.

– Siłą mediacji jest rozmowa skonfliktowanych stron o tym, co dzieli, wspólne poszukiwanie rozwiązania oraz przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie, w tym jego realizację. Mediacja sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek. Mediacja może stać się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej ? podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

Zdaniem RPD mediacja ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły. Standardy mają na celu propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz pomoc w uczeniu rozwiązywania sporów. Przybliżają dzieciom oraz całej społeczności szkolnej tematykę instytucji mediacji, wskazują na rolę, jaką pełni mediacja w rozwiązywaniu sporów, w szczególności sporów rówieśniczych.

Wystąpienie Rzecznik Praw Dziecka do MEN : http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_11_15_wyst_men.pdf

Załącznik : Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach innych placówkach oświatowych.

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *