Podsumowanie roku 2022

Rok 2022 obfitował w szereg działalności, którymi możemy się poszczycić jako członkowie organizacji funkcjonującej na rynku mediacyjnym już 10 lat. Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą w Warszawie, z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, z Sądem Okręgowym w Opolu, z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP”, Warmińsko-Mazurski Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.  

 1. Instytut Analiz Polityczno- Prawnych – przeprowadzenie trzech webinariów: 22.06. 2022r. „Spory pracownicze rozwiązywane w drodze mediacji”, 19.07.2022r. „Współpraca mediatorów gospodarczych”, 02.08. „Spory pracownicze- charakterystyka obszarów”. Prowadząca Elżbieta Damm.
 2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza- przeprowadzenie dwóch webinariów: 16.11. 2022r.”Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach z zakresu prawa pracy”, 23.11.2022r. „Analiza studium przypadku mediacji gospodarczej”. Prowadzenie Elżbieta Damm i Kamil Marszycki.
 3. Sąd Okręgowy w Opolu- Mediacje szkolne i rówieśnicze, dwa panele: pierwszy panel 24.10-27.10.2022r., drugi panel 7.11-10.11.2022r. Wykładowca Anna Sikora przy wsparciu merytorycznym Elżbiety Damm.
 4. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu- 7.07- 8.07. 2022r. „Prawo rodzinne- kodeks rodzinny i opiekuńczy”. Prelegent Elżbieta Damm.
 5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu- 5.09.-13.10. 2022r. Mediacje rodzinne. Prowadzący Anna Sikora oraz Tomasz Stępień przy wsparciu merytorycznym Elżbiety Damm.
 6. Akademia Leona Koźmińskiego- 24.11.2022r. oraz 31.12.2022r. „Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi pojawiającymi się w pracy ze studentem z zaburzeniami psychicznymi”. Wykładowca dr Agata Szwech.
 7. Leszczyńskie Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP”- 26.05.2022r. „Praktyczne metody wywoływania pozytywnych zmian społecznych w małym środowisku lokalnym”. Prelegent Mariusz Chojecki.
 8. Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie- 22.04- 24.04.2022r. „Aspekty prawne zatrudnienia pracowników”. Prelegent Mariusz Chojecki.
 9. Realizacja projektu pt. „Mediacje budują relacje” w ramach programu „Wspieramy Ukrainę 2022” finansowanego przez polsko-amerykańską Fundację Wolności. Data realizacji: 1.09.2022r.- 31.12.2023r.
 10. Konferencja „Mediacje w biznesie o korzyściach z mediacji gospodarczych i pracowniczych w relacjach polsko-ukraińskich”. Data realizacji: 21.10.2022r. Prelegenci: Elżbieta Damm, Tomasz Brodowicz, Markiyan Varyvoda, Olena Stepanenko. Przygotowanie i prowadzenie Tomasz Stępień.
 11. Szkolenie on- line, pn. „Mediator sądowy, mediacje rodzinne” w dniach 1.12- 4.12.2022r. Prowadzący Elżbieta Damm oraz Anna Sikora.
 12. Utworzenie oddziału w Krzeszowicach przez dr Annę Dudę-Machejek.
 13. Koordynacja projektów Anna Jedziniak- Wykwalifikowani.eu

Obraz geralt z Pixabay.