Relacja z realizacji projektu „Mediacje budują relacje”

Od listopada 2022r. do końca lutego 2023r. Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy zrealizowało projekt pt. Mediacje budują relacje – współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności we Współdziałaniu Fundacji Edukacji dla Demokracji, którego celem jest wspieranie narodowości ukraińskiej doświadczoną wojną.

W projekcie udział wzięli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół nr.3 w Rybniku – V LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki. 

Warsztaty zostały podzielone na trzy etapy

  1. Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla młodzieży polsko- ukraińskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Rybniku.
  • Tematyka szkolenia: integracja uczniów, którzy przybyli z Ukrainy z ich polskimi rówieśnikami, zmiana sposobu postrzegania uchodźców przez  polskich uczniów i odwrotnie, zaznajomienie się z metodami rozwiązywania konfliktów, które powstały na tle narodowościowym- z wykorzystaniem narzędzi takich jak sprawiedliwość naprawcza, porozumiewanie się bez przemocy oraz MEDIACJA.
  • Prowadzący: dr Anna Duda-Machejek, Anna Sikora, Marcin Szczerba, Olena Stepanenko, Markiyan Varyvoda. 
  1. Przeprowadzenie 40 – godzinnego szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół w Rybniku
  • Tematyka: mediacje szkolne i rówieśnicze oraz mediacje transkulturowe
  • Prowadzący:  Marcin Szczerba, Olena Stepanenko, Markiyan Varyvoda, Elżbieta Damm przy wsparciu merytorycznym Ewy Chądzyńskiej.
  1. Udzielenie wsparcia mentoringowego on-line dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Rybniku przez pół roku od zakończenia projektu.

Dnia 19 lutego 2023r. odbył się warsztat Zarządzanie emocjami, który był inauguracją projektu Mediacje budują relacje- prowadzenie: Anna Sikora wraz ze znanym polskim aktorem filmowym i teatralnym Szymonem Piotrem Warszawskim, którego obecność była swoistą atrakcją dla uczniów i nauczycieli. 

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, a szczególności: uczniom, nauczycielom, trenerom a także dyrektorowi Panu Pawłowi Kaszycy, Pani Jolancie Grzesiak – za wzięcie udziału i świetną współpracę. 

Dziękujemy także Annie Jedziniak z portalu: Wykwalifikowani.eu za koordynację wydarzenia.