SMP w Olsztynie – sprawozdanie ze szkolenia dla pracowników W-M ZDZ

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy w dniach 22-24.04.2022r. zrealizowało usługę kompleksowej organizacji oraz realizacji szkolenia wyjazdowego dla 12 pracowników Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie pod nazwą „Aspekty prawne zatrudniania pracowników (umowy o pracę, umowy o dzieło)” w łącznym wymiarze 24 godziny dydaktyczne.
W ramach usługi Mediatorzy Polscy zadbali o wszystkie elementy związane z organizacją szkolenia tj. salę szkoleniową, wyposażenie, zakwaterowanie, opracowanie materiałów szkoleniowych.
Szkolenie było prowadzone przez wykwalifikowanego trenera Pana Mariusza Chojeckiego.
Wartość merytoryczna, opracowanie materiałów szkoleniowych zostało wykonane bez zastrzeżeń.
Warmińsko ? Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego poleca Stowarzyszenie oraz Pana Mariusza Chojeckiego jako godnych zaufania partnerów do współpracy.
Według otrzymanych referencji zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, proponowane metody pracy i rozwiązania angażowały uczestników w proces nauczania.
Pan Mariusz Chojecki wykazał się głęboką wiedzą prawniczą ukazując szerokie spektrum rozwiązań prawnych dla każdego z omawianych problemów.
Należy podkreślić wysokie zaangażowanie trenera oraz jego skrupulatność w realizacji zakładanego harmonogramu szkolenia.
Udostępniamy również kilka zdjęć ze zrealizowanego wydarzenia oraz składamy serdeczne podziękowania za owocną współpracę dla Pani Anny Jedziniak – WYKWALIFIKOWANI.EU oraz dla Pani Karoliny Zwiefki – Warmińsko-Mazurski ZDZ, tym samym zapraszamy do dalszej współpracy przy realizacji projektów o podobnym wymiarze merytorycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *