Bycie członkiem Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy to także uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach, które organizowane są cyklicznie i omawiane na nim zostają ważne kwestie dla SMP. 

Tak było i tym razem! Spotkaliśmy się w lutym w Rybniku – w wyjątkowym miejscu jakim jest Hotel Przy Młynie. Dziękujemy za miłe przyjęcie, pomoc przy organizacji spotkania oraz szkolenia, a także za przepyszne jedzenie i komfortowe pokoje. 

Na spotkaniu poruszyliśmy takie kwestie jak:

  1. Stwierdzono ważności obrad, a także wybrano przewodniczącego i protokolanta.
  2. Omówiono kwestie finansowe i podsumowano składki członkowskie za rok 2022

Przygotowanie Tomasz Stępień, 

Prezentacja Magdalena Pyrc. 

  1. Przedstawiono zarząd nowego oddziału Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy w Jarosławiu w składzie:

Zarząd: Tomasz Brodowicz- prezes zarządu

Tomasz Stępień – członek zarządu

Małgorzata Stec – członek zarządu

  1. Zaprezentowano jak SMP rozwija swoją działalność na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z partnerem ukraińskim ADI/BEZ SUDU. Zaproszeni goście: Markiyan Varyvoda i Olena Stepanenko.
  2. Przedstawienie i omówienie aktualnie realizowanego projektu Mediacje budują relacje skierowanego do młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół nr.3 w Rybniku.
  3. Przedstawienie Koordynatorki projektów szkoleniowych realizowanych przez SMP- Anna Jedziniak Portal Wykwalifikowani.eu oraz omówienie dotychczasowych wspólnie realizowanych działań.
  4. Zaproszone zostały również osoby, z którymi Stowarzyszenie planuje nowe działania rozwojowe oraz projektowe.
  5. Zaprezentowanie nowych członków Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy przyjętych w 2022 roku.

Po oficjalnej części spotkania nastąpiła integracja, w formie zabawy komunikacyjnej – pomiędzy członkami SMP z różnych oddziałów oraz zaproszonych gości i naszej koordynatorki.

Następnego dnia wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na warsztat Zarządzanie emocjami, na potwierdzenie którego każdy otrzymał pamiątkowe dyplomy.