doradztwo zawodowe

Szkolenie członków SMP z zakresu doradztwa zawodowego

Nasze Stowarzyszenie stara się nieustannie podnosić kompetencje swoich członków. W dniach 8-9 stycznia członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu w Paniówkach na Śląsku. Szkolenie odbyło się w ramach projektu DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego. Liderem projektu jest Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego, partnerzy krajowi to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz BD Center sp. z o. o., partnerem międzynarodowym jest Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming ? SYNTRA Vlaanderen.

Członkowie SMP uczestniczący w szkoleniu, mieli okazję zapoznać się z platformą DUAL, zawierającą:

  • kursy e-learningowe przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego uczniów, absolwentów oraz tzw. młodzieży NEET,
  • narzędzie diagnostyczne wspierające proces doradztwa zawodowego,
  • raporty i analizy.

Po pierwszym dniu szkolenia, odbyło się robocze spotkanie uczestniczących w szkoleniu członków SMP, wraz z gościnnym udziałem prowadzących szkolenie. Spotkanie poprowadziła Anna Duda, prezes zarządu krakowskiego oddziału SMP. Spotkanie dotyczyło planowanych działań oddziału w 2020 r.

Wyjazd był dla nas również świetną okazją do integracji. Jako, że szkolenie i praca to nie wszystko, udało się przeprowadzić wiele interesujących rozmów oraz zapoznać się z kulturą Gagauzji i Mołdawii, o której opowiadała Raisa Kirilowska, członkini krakowskiego oddziału naszego Stowarzyszenia. Zapoznała ona obecnych z gagauskim tańcem oraz muzyką.

Wierzymy, że wyjazd stanie się dla nas źródłem inspiracji dla przyszłych działań, a nawiązana tam współpraca przyniesie wiele dobrego.

Obraz StartupStockPhotos z Pixabay

Kamil Marszycki

Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Mediatorzy Polscy". Absolwent studiów podyplomowych Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kocha przyrodę, książki i muzykę. Pisze poezję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *