Szkolenie z mediacji rodzinnych – relacja

Prowadzący: psycholog Magdalena Rozmus

W dniach 30.11-1.12.2019 r. oraz 7.12.-8.12.2019 r. odbyło się w Rzeszowie kolejne szkolenie z mediacji rodzinnych organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Uczestniczyli w nim adwokaci/radcowie prawni z województwa podkarpackiego.

Cieszymy się coraz większym zainteresowaniem naszymi szkoleniami w środowisku prawniczym.

Uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że nabyta przez Was wiedza z zakresu mediacji ułatwi Wam pracę i przyniesie wymierne korzyści.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Mediacja w starożytności -Arystoteles i Sokrates;
 2. Zasady mediacji, rodzaje mediacji, cele mediacji;
 3. Przebieg mediacji, kryteria selekcji spraw do mediacji, korzyści z mediacji;
 4. Rola mediatora w mediacjach rodzinnych;
 5. Rodzina  w mediacji-funkcje rodziny;
 6. Wykorzystanie systemowego ujęcia rodziny w mediacji, struktura rodziny , genogram;
 7. Komunikacja w rodzinie , sposoby włączania dzieci do mediacji;
 8. Zastosowanie kodeksu rodzinnego w mediacji.;
 9. Przepisy prawne dotyczące spraw około rozwodowych;
 10. Kwalifikacje spraw do mediacji oraz emocje w mediacji;
 11. Tworzenie planów wychowawczych ze stornami ? teoria;
 12. Techniki mediacyjne w sprawach rodzinnych- rodzaje pytań w mediacji;
 13. Rozwód czy separacja  – struktura rozpadania się związku małżeńskiego, dynamika zmian emocjonalnych;
 14. Przywracanie równowagi po rozwodzie, stadia procesu zaradczego;
 15. Sporządzanie planów wychowawczych, dokumentacja dla sądów, współpraca z pełnomocnikami stron ? ćwiczenia praktyczne.
 16. Sporządzanie planów wychowawczych, dokumentacja dla sądów, współpraca z pełnomocnikami stron ? ćwiczenia praktyczne.
 17. Komunikacja pomiędzy rodzicami a dziećmi.
 18. Dziecko w sytuacji separacji rodziców i rozwodu.
 19. Przemoc w rodzinie i uzależnienia
Prowadzący: mediator Elżbieta Damm
Prowadzący: dr Damian Gil

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *