Szkolenie z mediacji rówieśniczych w Zespole Szkół Drogowo -Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu.


Na koniec lutego 2019 roku, a dokładnie w jego przedostatni, 27-y dzień, z inicjatywy Meditor Agnieszki Puchalskiej i Anny Wróbel, członkowie Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” w osobach Elżbiety Damm i Tomasza Brodowicza poprowadzili prelekcję i warsztaty dla młodzieży klas pierwszych Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. Mówiliśmy między innymi o zasadach i przebiegu mediacji, roli i zadaniach mediatora, a także o sposobach komunikowania się oraz przedstawiliśmy podstawowe wiadomości dotyczące konfliktów.

Młodzież wyraźnie była zainteresowana tematem, czemu dała wyraz bardzo aktywnym udziałem w dyskusji w trakcie zajęć i przerw, a także czynnym udziałem w warsztatach, które odbyły się w mniejszych grupach po uprzedniej prelekcji.

Jako członkowie Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu za efektywnie i przyjemnie spędzony czas.

Jako członkowie Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” mamy przekonanie, że młodzież, z którą pracowaliśmy zacznie stosować poznane metody i zasady komunikacji w swoim życiu codziennym. Widząc taką młodzież z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość i z dumą odwołać się do słów kanclerza wielkiego koronnego i hetmana wielkiego koronnego Jana Sariusza Zamojskiego, że „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Młodzieży jarosławskiej, oprócz złożenia gratulacji, możemy powiedzieć „Do zobaczenia!”.

Nasze słowa wynikają z dotychczasowych kontaktów z młodzieżą, refleksji po przeprowadzonym warsztacie, a także aktywności jarosławskiego rynku mediacji. Jesteśmy głęboko przekonani, że jeszcze się z młodzieżą tego powiatu będziemy spotykać.

Dla nas, jako mediatorów, spotykanie takich mądrych młodych ludzi jest honorem, nadzieją na poprawę relacji międzyludzkich oraz niezmierną przyjemnością.

Pozdrawiamy – Elżbieta Damm i Tomasz Brodowicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *