Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23.02. 2015 ? 28.02.2015

Informacja o Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015 Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23.02. 2015 ? 28.02.2015 ?Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem?. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Działaniami w ramach obchodów ?Tygodnia Pomocy? na terenie naszego województwa zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Sprawiedliwości będzie zajmować się między innymi prowadzony przez Stowarzyszenie ?NOWY HORYZONT? Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie.

By nasz cel został osiągnięty prosimy Państwa o wsparcie oraz promocję działań, zarówno w okresie poprzedzającym powyższe wydarzenie, jak również w trakcie jego odbywania. W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej. W dniach 23 do 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem z Podkarpacia będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielonych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych m. in. w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, przy ul. Leszczyńskiego 3, tel. 17 858 10 33. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10 ? 18, natomiast w sobotę w godzinach 10 ? 13. Lista Ośrodków biorących udział w kampanii i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *