Walne zebranie

Walne Zebranie SMP – kolejny termin i zmiana miejsca (aktualizacja)

AKTUALIZACJA:

W związku z informacją przesłaną członkom Stowarzyszenia przez Panią Wiceprezes Agatę Kupczak-Chyl, informujemy, że godzina Walnego Zebrania Członków SMP została przesunięta na 15:00! Miejsce i porządek obrad pozostają niezmienione w stosunku do zamieszczonego poniżej ogłoszenia.

Przypominamy również o możliwości wniesienia uwag do wysłanych na maile członków Stowarzyszenia projektów Kodeksu etycznego. Jednocześnie prosimy o jak największą mobilizację i przybycie na Walne Zebranie, gdyż wprowadzenie kluczowych dla działalności Stowarzyszenia zmian w Statucie będzie wymagało obecności co najmniej połowy członków. Poniżej pierwotne ogłoszenie.

Pierwotne ogłoszenie

Przypominamy członkom Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” oraz zaproszonym gościom, że zgodnie z rozesłanymi wcześniej wiadomościami mailowymi, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (przesunięte z powodu zagrożenia epidemicznego) odbędzie się w dniu 11 lipca 2020 r. (tj. sobota) o godz. 17:00. Wyjątkowo Walne Zebranie odbędzie się w Krakowie! Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z dokładnym adresem oraz zmodyfikowanym porządkiem obrad.

Szanowni Państwo,

Członkowie Zarządu,

Członkowie Stowarzyszenia MP, 

Sympatycy,


Zapraszam na Walne Zebranie Członków wszystkich Oddziałów Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” w dniu 11.07.2020 r. (sobota) godz. 17:00 – Kraków, Hotel Krakus ***,
ul. Nowohucka 35, 30-728 Kraków

Program spotkania:
1. Zatwierdzenie zmian w Statucie.

2. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie.

3. Zatwierdzenie Kodeksu etycznego.

4. Wybór nowego członka zarządu.

5. Odwołanie Komisji Rewizyjnej, wybór nowej.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

7. Przyjęcie nowych członków.

8. Nadanie statusu członka wspierającego zainteresowanym osobom.

9. Omówienie bieżących projektów.

10. Powołanie zespołu do utworzenia strategii rozwoju SMP.

11. Sprawy bieżące.

Proszę o potwierdzenie przybycia co najmniej dwa dni przed terminem spotkania drogą telefoniczną 791 39 70 14 lub mailową.  

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Damm – Prezes Zarządu SMP’

Obraz websubs z Pixabay

Kamil Marszycki

Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Mediatorzy Polscy". Absolwent studiów podyplomowych Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kocha przyrodę, książki i muzykę. Pisze poezję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.