Niniejszym informujemy, że 28 marca 2020 r. o godz. 12:00 w Rzeszowie, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”.

Poniżej pełna treść ogłoszenia.

Szanowni Państwo,

Członkowie Zarządu,

Członkowie Stowarzyszenia MP, 

Sympatycy,


Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” w dniu 28.03.2020 r. (sobota) godz. 12:00 – Rzeszów, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6 (budynek obok Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, siedziba Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych).

Program spotkania:
1. Zatwierdzenie zmian w Statucie.

2. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie

3. Zatwierdzenie Kodeksu etycznego.

4. Odwołanie członka zarządu i wybór nowego.

5. Odwołanie Komisji Rewizyjnej, wybór nowej.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

7. Przyjęcie nowych członków.

8. Nadanie statusu członka wspierającego zainteresowanym osobom.

9. Omówienie projektu RITA.

10. Powołanie zespołu do utworzenia strategii rozwoju SMP.

11. Sprawy bieżące.

Proszę o potwierdzenie przybycia co najmniej dwa dni przed terminem spotkania drogą telefoniczną 791 39 70 14 lub mailową.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Damm – Prezes Zarządu SMP

Obraz websubs z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *