Walne Zgroamdzenie Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie

Mogliśmy się lepiej poznać, a nowi członkowie Stowarzyszenia zapoznać ze starszymi członkami, w miłej atmosferze było trochę żartów, trochę śmiechu i sporo konkretów. Wyłoniono nowy zarząd Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję. Najważniejszymi punktami obrad Walnego Zgromadzenia było krótkie zreferowanie zrealizowanych projektów w 2014 roku, ?Masz prawo do mediacji? oraz ?Nie taki konflikt straszny? oraz plany na rok 2015.

Czekamy na pozytywne rozpatrzenie nowego projektu ?Mam prawo do mediacji?, złożonego dnia 16.01.2015r. na podstawie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ? KONKURS FIO 2015. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat mediacji oraz wzmocnienie umiejętności mediacyjnych pracowników OPS w powiecie przemyskim a następnie udzielenie wsparcia rodzinom korzystającym z pomocy społecznej znajdującym się w różnych fazach konfliktów. Jeżeli zostanie przyznana nam dotacja na ten cel w kwocie: 67 554 zł. projekt będziemy realizować w okresie od maja do grudnia 2015r.

Przed nami jeszcze wiele pracy i wyzwań, szczególnie że nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Mediacyjnym działającym w ramach Wyższej Szkoły Inżnieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Razem będziemy pracować nad mediacjami rówieśniczymi, więcej informacji na ten temat już wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *