Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz Członkowie Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”, które odbędzie się w Rzeszowie w dniu 27 lutego br. Obrady odbędą się w WSI-E, ul. Miłocińska 40, sala 3B I piętro. Początek obrad o godz. 17:00. Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 24.02.br drogą mailową.

Proponowany porządek obrad: 1. Przedstawienie nowych członków Stowarzyszenia. 2. Informacja o projektach zrealizowanych w 2014 r. 3. Przedstawienie oraz zaopiniowanie projektów na 2015r. 4. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu oraz na Prezesa Zarządu. 5. Ustalenie zmian w statucie oraz ustalenie regulaminu. 6. Przygotowanie koncepcji współpracy Stowarzyszenia MP z WSIE w Rzeszowie. 7. Ustalenie składek członkowskich. 8. Zakończenie. Łączę wyrazy szacunku Elżbieta Bogusz- Prezes Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *