WALNE ZGROMADZENIE

Szanowni Państwo,
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
oraz Członkowie Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”, które odbędzie się Rzeszowie w dniu 1 kwietnia br.

Obrady odbędą się WSI-E, ul. Miłocińska 40, sala 3B, I piętro.

Początek obrad o godz. 17:00.

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 30 marca.br drogą mailową lub telefoniczną 791 397 014.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przedstawienie nowych członków Stowarzyszenia.

  2. Informacja o projektach zrealizowanych w 2015 roku- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok.

  3. Przedstawienie oraz zaopiniowanie projektów na 2016 r.

  4. Ustalenie zasad prowadzenia postępowań mediacyjnych.

  5. Ustalenie zasad udzielenia rekomendacji mediatorom oraz powołanie zespołu opiniującego.

  6. Przygotowanie koncepcji organizacji kursów mediacyjnych.

  7. Przygotowanie oferty szkoleniowej wraz Instytutem Inspira w Lublinie dla gimnazjów oraz szkół średnich.

  8. Powołanie Ośrodka Mediacyjnego w Krakowie.

  9. Zakończenie.

Łączę wyrazy szacunku

Elżbieta Damm- Prezes Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *