ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W CYKLU WEBINARÓW O TEMATYCE POŚWIĘCONEJ MEDIACJI

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, będący Partnerem Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości dot. Krajowego Rejestru Mediatorów* zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach o tematyce poświęconej mediacji.

Warunek uczestnictwa stanowi wyłącznie miejsce zamieszkania lub wykonywanie praktyki zawodowej czy też prowadzenie działalności na terenie jednego z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego.

Zaplanowano CYKL WEBINARÓW O TEMATYCE POŚWIĘCONEJ MEDIACJI obejmujący 10 wydarzeń online, trwających od dnia 18.05.2022 r. do  30.08.2022 r., w stałych godzinach: 17:00 ? 20:15. (Wszystkie terminy i przypisane do nich tematy wyszczególniono w dalszej treści).
Webinary przeprowadzone zostaną za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Każdy Uczestnik będzie mieć możliwość udziału we wszystkich wydarzeniach z cyklu, do czego serdecznie zachęcamy, w szczególności z uwagi na zróżnicowanie tematów. 
Liczba miejsc jest nielimitowana.
Na każdy webinar z cyklu obowiązuje osobna rejestracja. 
Rejestracji na webinary można dokonać pod adresem: https://tiny.pl/9782b
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: biuro@instytut.info.pl. Zachęcamy do uczestnictwa.

Zespół CIAPP

Wszystkie webinary: 

  1. 18.05.2022 godz. 17:00-20:15 Mediacja on-line – korzyści i zagrożenia. Jakub Świtluk 
  2. 25.05.2022 godz 17:00-20:15 Spory gospodarcze rozwiązywane w drodze mediacji – od ogółu do szczegółu. Ewa Brudnoch
  3. 22.06.2022 godz. 17:00-20:15  Spory pracownicze rozwiązywane w drodze mediacji- od ogółu do szczegółu Mediatorzy Polscy
  4. 12.07.2022 godz. 17:00-20:15 Praktyczne zastosowanie zasad mediacji w mediacji gospodarczej. Ewa Brudnoch
  5. 19.07.2022 godz. 17:00-20:15 Współpraca mediatorów gospodarczych z sądami i pełnomocnikami. Mediatorzy Polscy
  6. 26.07.2022 godz. 17:00-20:15 Techniki mediacyjna stosowane w mediacji gospodarczej ? wybór odpowiedniego modelu mediacji. Ewa Brudnoch
  7. 02.08.2022 godz. 17:00-20:15 Spory pracownicze ? charakterystyka obszarów mediacji i zastosowanie odpowiednich technik. Mediatorzy Polscy
  8. 09.08.2022 godz. 17:00-20:15 Specyfika głównych technik mediacyjnych w mediacji gospodarczej. Ewa Brudnoch
  9. 23.08.2022 godz. 17:00-20:15 Wprowadzenie mediacji w miejscu pracy ? dostawca mediacji, polityka personalna, kultura rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. Ewa Brudnoch
  10. 30.08.2022 godz. 17:00-20:15 Dokąd zmierzają organizacje XXI wieku? Mediacja jako część filozofii pracy.  Ewa Brudnoch

*projekt pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *