Mediacja rodzinna jest to szczególnie wrażliwy i delikatny rodzaj mediacji z uwagi na emocjonalny bagaż towarzyszący konfliktom wśród osób ze sobą spokrewnionych, Często kanwą rozpoczynających się mediacji jest eskalacja negatywnych emocji poprzedzonych niechęcią lub umyślnym unikaniem nawarstwiających się nierozwiązanych kwestii będących źródłem konfliktu.

Jako alternatywa dla drogi sądowej istnieje szansa na złagodzenie sporu, zrozumienie go oraz wypracowanie wspólnych satysfakcjonujących oraz obopólnie akceptowalnych rozwiązań w atmosferze poufności, prywatności oraz swobody bez presji tego, że jesteśmy poddani ocenie osoby decyzyjnej – w aspekcie drogi sądowej – sędziego.

Obecność wykwalifikowanego i doświadczonego madiatora usprawnia komunikację między stronami oraz łagodzi napięcie. Mediator rodzinny posiada bowiem szczegółową więdzę z zakresu funkcjonowania rodziny w sytuacji konfiktowej oraz wiedzę z zakresu technik komunikacji, które mają prowadzić do pożadanego w kryzysie porozumienia. Dzięki temu mediacje umożliwiają stronom dostrzeżenie oraz usłyszenie wzajemnych trosk, obaw, interesów oraz potrzeb, gdzie w sądzie aspekty te zagłuszane są przez stres, świadomosć ograniczonego czasu rozprawy, a także presję osób trzecich.

Reasumując niewątpliwym atutem procesu mediacji jest świadomość samostanowienia stron oraz fakt bezpośredniego kształtowania rozwiązań, które mają dawać poczucie wygranej obu stronom co jest głównym celem mediacji.

 

Najczęstsze przyczyny wszczęcia mediacji to: