MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Mediacja rówieśnicza (szkolna) to skuteczne narzędzie w procesie zarządzania konfliktami rówieśniczymi w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub resocjalizacyjnych oraz innych miejscach, gdzie występują grupy rówieśnicze. Te środowiska bowiem są narażone na wysokie prawdopodobieństwo występowania szeroko rozumianego konfliktu z uwagi na naturalny w tym wieku rozwój osobowości, któremu często towarzyszy atmosfera rywalizacji, stresu, brak życiowego doświadczenia w rozwiązywaniu trudności.
Ewaluujące zachowanie młodego pokolenia uczniowskiego, w którym coraz częściej dochodzi do przemocy fizycznej, psychicznej czy słownej niejednokrotnie wymaga interwencji, która może przybrać postać pomocy w zrozumieniu konfliktu, a w następstwie zażegnania go z zaangażowaniem samych zainteresowanych.
Dzięki mediacjom rówieśniczym osoba sprawcza oraz poszkodowana świadomie, dobrowolnie i odpowiedzialnie podejmują wysiłek, którego celem jest osiągnięcie obopólnie akceptowalnego porozumienia dotyczącego rozwiązania sporu.
Wszystko to bowiem dzieje się w obecności mediatora rówieśnika posiadającego odpowiednie predyspozycje osobowościowe do wcielenia się w tą funkcję, a który uprzednio jest przygotowany pod okiem doświadczonych mediatorów w zakresie technik komunikacyjnych i mediacyjnych.