Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” zostało zarejestrowane 30 sierpnia 2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie. Od 2012 do 2015 roku siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy ul Dąbrowskiego 7 w Rzeszowie. Obecnie znajduje się przy ul Lwowskiej 173 również w Rzeszowie. Założycielami Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” byli Elżbieta Damm, która obecnie pełni funkcję Prezesa, a także Grzegorz Korytko, Marek Pasterz oraz Edyta Załuska.

Stowarzyszenie powstało po to, aby ludzie dostrzegli alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów jaką jest mediacja. Po prześledzeniu badań rynkowych, z których jednoznacznie wynikało, że narastają konflikty społeczne, wzrasta liczba rozwodów, a usługi adwokackie są zbyt drogie dla większości obywateli zapadła decyzja o utworzeniu organizacji.

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie ogólnodostępnych usług mediacyjnych.  Od początku istnienia Stowarzyszenia zostało przeprowadzonych kilkadziesiąt mediacji skierowanych z sądów okręgowych i rejonowych a także zlecanych od prywatnych osób
i instytucji. Obecnie w gronie znajduje się około 70 aktywnie działających członków Stowarzyszenia.