MEDIATORZY

MEDIATORSPECJALIZACJA
BRODOWICZ TOMASZ,  
tel. 503 104 240 
Mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze, pracownicze, administracyjne 
CHĄDZYŃSKA EWA
tel. 606 727 798
Mediacje rodzinne, cywilne, karne, gospodarcze, pracownicze
DAMM ELŻBIETA, 
tel. 791 397 014 
Mediacje administracyjne, cywilne, gospodarcze, karne, nieletnich, pracownicze, rodzinne, rówieśnicze, szkolne
Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
DEREŃ DAMIAN,  
tel. 502 339 016 
Mediacje karne, rodzinne 
DŁUGOSZ MAŁGORZATA
tel. 694 151 934
Mediacje cywilne, pracownicze, gospodarcze
DUDA ANNA,  
tel. 530 193 368 
Mediacje administracyjne, cywilne, gospodarcze, karne, nieletnich, pracownicze rodzinne, rówieśnicze, szkolne, transgraniczne 
DUDA BARTŁOMIEJ,
tel. 510 149 997 
Mediacje cywilne, rodzinne, szkolne i rówieśnicze 
DUDA ELŻBIETA,  
tel. 660 637 568 
Mediacje cywilne, rodzinne, szkolne i rówieśnicze 
GŁUSZAK SANDRA,
tel. 796 830 492
Mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz wynikających z prawa pracy.
HENKEL KATARZYNA, 
tel. 696 092 937 
Mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne, transgraniczne 
JAKIEŁA AGATA,  
tel.  663 249 411 
Mediacje cywilne, rodzinne 
JAKUBSKI DARIUSZ,
tel. 665 817 861 
Mediacje karne, rodzinne 
KORNAGA WOJCIECH
tel. 791 161 492
Mediacje cywilne, małżeńskie i nieletnich (sprawy związane z k.r.o), gospodarcze, pracownicze
KROKOSZ WERONIKA, 
tel. 787 994 100 
Mediacje cywilne, rodzinne 
KUŁAKOWSKA MAŁGORZATA,  
tel. 691 553 097 
Mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne, rówieśnicze, 
KUPCZAK-CHYL AGATA,  
tel. 517 763 401 
Mediacje administracyjne, cywilne, gospodarcze, pracownicze rodzinne, rówieśnicze, szkolne, 
MAC MAŁGORZATA
tel. 797 410 711
Mediacje gospodarcze, administracyjne, cywilne, karne, nieletnich, rodzinne, rówieśnicze, szkolne, pracownicze.
OSTROWSKA ANNA,
tel. 722 375 435
Mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne.
PACYNA KATARZYNA,
tel. 799 178 566
Mediacje cywilne, gospodarcze,
rodzinne, pracownicze
ROZMUS MAGDALENA,  
tel. 793 442 827 
Mediacje  cywilne, rodzinne,  szkolne i rówieśnicze     
RÓŻAŃSKA EWA,  
tel. 508 922 392 
Mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne   
RUCHAŁA RENATA,
tel. 694 304 699 
Mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne, rówieśnicze, szkolne, 
STEC MAŁGORZATA,
tel. 604 454 400
Mediacje cywilne, rodzinne (w tym alimentacyjne), gospodarcze i majątkowe, pracownicze (w tym w sprawach mobbing), ubezpieczeniowe
Specjalizacja: interwencja kryzysowa
STĘPIEŃ TOMASZ,
tel. 516 252 382
Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze, pracownicze, administracyjne i oświatowe
TADLA ERNEST,  
tel. 533 549 836 
Mediacje rodzinne, cywilne, pracownicze, gospodarcze 
WAJDA- FIEMA EWELINA,  
tel. 668 524 796 
 Mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne, rówieśnicze, szkolne 
WASILENKO MAREK  
tel. 605 593 873 
Mediacje, cywilne, rodzinne, gospodarcze, pracownicze 
 WIATER – BOROWIEC AGNIESZKA,
tel. 602 409 237
Mediacje cywilne, rodzinne 
 WILK DOMINIKA,
tel. 502 876 076 
 Mediacje cywilne, rodzinne 
ZAWOJSKA – PRZYBYLAK KATARZYNA, 
tel. 532 195 505
Mediacje szkolne i rówieśnicze 
ŻERAŃSKI MAREK
tel. 501 089 824 
Mediacje cywilne, rodzinne