PRZEPROWADZONE PROJEKTY

 1. 15 – 18.04.2013 r. – “Standaryzacja działalności Polskiego Związku Niewidomych na rzecz wysokiej jakości świadczonych usług” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
 2. 18 – 24.09.2013 r.  – “Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego Gminy Lubaczów” realizowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet IV Rozwój Przedsiębiorczości Społecznej.
 3. 22 – 25.08.2013 r.  – “Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów” – Projekt realizowany przez NGO CITY Cieszanów Rock Festiwal 2013.
 4. 01.01.2012  30.09.2013 r.  – Mediacje rodzinne, karne i dla nieletnich – seminaria i warsztaty.
 5. 09.02. – 11.05.2014 r.   Szkolenie pn. “Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” – realizowane z programu operacyjnego Kapitał Ludzki wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich POKL.01.03.05-00-030/08”
 6. 09.08 – 13.08.2014 r. – Projekt “Skrzydła uszyte na miarę- rozwój dziecka szansą na lepsze jutro” finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Przeprowadzenie w ramach umowy wolontariackiej z LCIS “Nasza Przyszłość” treningu Asertywności oraz warsztatu “Masz prawo do mediacji”.
 7. 21 – 24.08.2014 r. – “Masz prawo do mediacji” ? Projekt realizowany przez NGO CITY Cieszanów Rock Festiwal 2014 oraz programu FIO na lata 2014-2020.
 8. 26.11.2015 r. – Prelekcja i warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień – Zespół Szkół w Oleszycach.
 9. 5 – 6 .11.2016 r. oraz 12 – 13.11.2016 r.  -Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”.
 10. 19.05.2017 r. – Prelekcja na Konferencji Naukowej pt: ,”Rozstrzyganie sporów pracowniczych” organizowaną przez Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji działającym przy Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
 11. 1 – 4.06.2017 r. – Projekt “Kobiety ze Śląska” Janów Lubelski. Szkolenie dla członków Stowarzyszenia Kobiet i ich rodzin z Siemianowic Śląskich. Projekt był współrealizowany ze Stowarzyszeniem “Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim.
 12. 13.10.2017 r. –  Szkolenie przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” z zakresu mediacji pt.: “Rozwiązania z mediacji tworzone” w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017. Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym.
 13. 17.10.2017 r. – Jarosław Konferencja pt.: “Mediacja szansą na porozumienie” przeprowadzona przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”, zrealizowana w ramach dofinansowania z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 ? 2020- konkurs FIO 2017- MRPiPS.
 14. 28 – 29.10.2017 i 4 – 5.11.2017 r. – Szkolenie z mediacji rodzinnych przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” wraz z Centrum Edukacji Polskiej.
 15. 1- 3.12.2017 r. – Szkolenie z Mediacji szkolnych i rówieśniczych  przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”
 16. 13-14.01.2018 r. oraz 20-21.01.2018 r. Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” Oddział w Krakowie.
 17. 25.05.2018 r. – Prelekcja na Konferencji Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM, w ramach projektu First ADR Kids, w którym wzięło udział 5 krajów: Estonia, Włochy, Norwegia , Wielka Brytania i Polska.
 18. 03 – 06.2018 r. organizacja zajęć z mediacji rówieśniczych w Gimnazjum Publicznym w Tarnogrodzie.
 19. 20.06.2018 r. – Organizacja konkursu plastyczny na plakat pod hasłem “DOGADAJMY SIĘ”. Konkurs został zorganizowany, ramach obchodów “Święta Rodziny” – festynu, w Przedszkolu Samorządowym nr 82 w Krakowie. Konkurs był dedykowany dla dzieci rodziców lub opiekunów.
 20. 15.10.2018 r. –  Konferencja “Mediacje –  szansa na porozumienie”; Organizatorzy Konferencji: Sąd Okręgowy w Zamościu oraz Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”. Uczestnikami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy z powiatu zamojskiego.
 21. 16.10.2018 r. – Konferencja “Mediacje –  szansa czy zagrożenie?”; Organizatorzy Konferencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”. Uczestnikami byli: sędziowie, mediatorzy, urzędnicy z Rzeszowa
 22. 2.11.2018 r. – Przeprowadzenie szkolenia z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych dla ok. 60 nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.
 23. W styczniu 2019 r. napisanie projektu pt. “MEDIACJA – SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE” w ramach projektu grantowego “Decydujesz, pomagamy”, organizowanego przez Fundację Tesco. Projekt zajął trzecie miejsce i otrzymał grant w wysokości 1 000 zł na cele statutowe.
 24. 9-10.02.2019 r. i 16-17.02.2019 r. – organizacja szkolenia z mediacji rodzinnych w Rzeszowie, przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”.
 25. 11.02.2019 r. – 10.03.2019 r. Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” Oddział w Krakowie w partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym nr 82 w Krakowie ogłosiło konkurs plastyczny pn. “Dogadajmy się! Budujemy mosty porozumienia!”- konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat (dzieci przedszkolne), a także dla uczniów klas 0 – VIII szkół podstawowych.
 26. 22.02.2019 r. – 22.03.2019 r. Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” Oddział w Krakowie ogłosiło konkurs artystyczny dla uczniów publicznych liceów, techników oraz szkół branżowych pt. “Mam prawo do mediacji w szkole – mediacja drogą do porozumienia”.
 27. 27.02.2019 r., z inicjatywy mediator Agnieszki Puchalskiej i Anny Wróbel, członkowie Stowarzyszenia “Mediatorzy Polscy” poprowadzili prelekcję i warsztaty dla młodzieży klas pierwszych Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu z zakresu mediacji i sposobach komunikowania się.
 28. 28.02.2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja odbyło się seminarium naukowo-szkoleniowe pt. “Mediacja w służbie prawu”. W trakcie seminarium dwoje naszych reprezentantów głosiło swoje referaty: “Łagodzenie sporów gospodarczych przy pomocy mediacji”; “Wpływ mediacji karnej na przebieg procesu karnego”.
 29. 29.03.2019 r. w ramach “Dni Otwartych” Sądu Okręgowego w Przemyślu z okazji obchodów 100-lecia członkowie Stowarzyszenia “Mediatorzy Polscy” mieli przyjemność poprowadzić warsztaty z symulacji mediacji rówieśniczych. W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych i średnich z Przemyśla.
 30. 24-26.04.2019 r. w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie odbyła się Konferencja “Mediacja w Polsce. Dialog Międzynarodowy”. Podczas Konferencji gościła w Polsce Delegacja Rosyjska z International Association of Russian – Speaking Lawyers (IARL). Organizatorzy wydarzenia: Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”, Stowarzyszenie Rodaków Rosji w Polsce SSR “Galicya” , Polskie Centrum Mediacji oraz Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
 31. 9.05.2019 r. w Krakowie w Europejskim Centrum Kształcenia ustawicznego i Multimedialnego UP odbył się Festiwal Mediacji Rówieśniczych. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Pedagogicznym im KEN w Krakowie, SMP było współorganizatorem Festiwalu.
 32. 24.05.2019 r. Członkowie Stowarzyszenia “Mediatorzy Polscy” mieli przyjemność spotkać się z mediatorami hiszpańskimi z organizacji PAM. Spotkanie odbyło się w miejscowości l`Alfas del Pi. Reprezentanci SMP spotkali się również z Burmistrzem tego miasta Pana Vicente Arques, z którym rozmawialiśmy na temat rozwoju mediacji w Polsce i Hiszpanii.
 33. 05.2019 r. SMP założyło BLOG na swojej stronie internetowej.
 34. 22.06.2019 r. w Rzeszowie odbyły się pierwsze Targi Organizacji Pozarządowych organizowane przez Fundację Potrafię Pomóc – Rzeszów i Urząd Miasta Rzeszowa. Uczestniczyło w nich prawie 30 organizacji pozarządowych z terenu podkarpacia w tym SMP. Targi odwiedziło ponad 1500 osób.
 35. 06.2019 r. SMP objęło patronat nad projektem pt. “AKADEMIA MEDIACJI” w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3″. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski przy współpracy grupy nieformalnej “Mediatorzy Ziemi Biłgorajskiej”(mediatorzy: Agata Kupczak. Dorota Muca, Katarzyna Zawojska – Przybylak). Projekt otrzymał dofinansowanie.Początek formularza.