PRZEPROWADZONE PROJEKTY

15 – 18.04.2013 r. – „Standaryzacja działalności Polskiego Związku Niewidomych na rzecz wysokiej jakości świadczonych usług” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

18 – 24.09.2013 r.  – „Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego Gminy Lubaczów” realizowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet IV Rozwój Przedsiębiorczości Społecznej.

22 – 25.08.2013 r.  – „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów” – Projekt realizowany przez NGO CITY Cieszanów Rock Festiwal 2013.

01.01.2012  – 30.09.2013 r.  – Mediacje rodzinne, karne i dla nieletnich – seminaria i warsztaty.

09.02. – 11.05.2014 r.   Szkolenie pn. „Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” – realizowane z programu operacyjnego Kapitał Ludzki wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich POKL.01.03.05-00-030/08”

09.08 – 13.08.2014 r. – Projekt – Skrzydła uszyte na miarę- rozwój dziecka szansą na lepsze jutro, finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Przeprowadzenie w ramach umowy wolontariackiej z LCIS „Nasza Przyszłość” treningu Asertywności oraz warsztatu „Masz prawo do mediacji”.

21 – 24.08.2014 r. – „Masz prawo do mediacji” – Projekt realizowany przez NGO CITY Cieszanów Rock Festiwal 2014 oraz programu FIO na lata 2014-2020.

26.11.2015 r. – Prelekcja i warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień – Zespół Szkół w Oleszycach.

5 – 6 .11.2016 r. oraz 12 – 13.11.2016 r.  – Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”.

19.05.2017 r. – Prelekcja na Konferencji Naukowej pt: „Rozstrzyganie sporów pracowniczych” organizowaną przez Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji działającym przy Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

1 – 4.06.2017 r. – Projekt „Kobiety ze Śląska” Janów Lubelski. Szkolenie dla członków Stowarzyszenia Kobiet i ich rodzin z Siemianowic Śląskich. Projekt był współrealizowany ze Stowarzyszeniem „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim.

13.10.2017 r. –  Szkolenie przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” z zakresu mediacji pt.: „Rozwiązania z mediacji tworzone” w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017. Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym.

17.10.2017 r. – Jarosław, Konferencja pt.: „Mediacja szansą na porozumienie” przeprowadzona przez Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”, zrealizowana w ramach dofinansowania z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020- konkurs FIO 2017- MRPiPS.

28 – 29.10.2017 i 4 – 5.11.2017 r. – Szkolenie z mediacji rodzinnych przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” wraz z Centrum Edukacji Polskiej.

1- 3.12.2017 r. – Szkolenie z Mediacji szkolnych i rówieśniczych  przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”

13-14.01.2018 r. oraz 20-21.01.2018 r. Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” Oddział w Krakowie.

25.05.2018 r. – Prelekcja na Konferencji Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM, w ramach projektu First ADR Kids, w którym wzięło udział 5 krajów: Estonia, Włochy, Norwegia , Wielka Brytania i Polska.

03 – 06.2018 r. organizacja zajęć z mediacji rówieśniczych w Gimnazjum Publicznym w Tarnogrodzie.

20.06.2018 r. – Organizacja konkursu plastyczny na plakat pod hasłem „DOGADAJMY SIĘ”. Konkurs został zorganizowany, ramach obchodów „Święta Rodziny” – festynu, w Przedszkolu Samorządowym nr 82 w Krakowie. Konkurs był dedykowany dla dzieci rodziców lub opiekunów.

15.10.2018 r. –  Konferencja „Mediacje –  szansa na porozumienie”; Organizatorzy Konferencji: Sąd Okręgowy w Zamościu oraz Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”. Uczestnikami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy z powiatu zamojskiego.

16.10.2018 r. – Konferencja „Mediacje –  szansa czy zagrożenie”; Organizatorzy Konferencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”. Uczestnikami byli: sędziowie, mediatorzy, urzędnicy z Rzeszowa

2.11.2018 r. – Przeprowadzenie szkolenia z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych dla ok. 60 nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.

W styczniu 2019 r. napisanie projektu pt. „MEDIACJA – SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE” w ramach projektu grantowego „Decydujesz, pomagamy”, organizowanego przez Fundację Tesco. Projekt zajął trzecie miejsce i otrzymał grant w wysokości 1 000 zł na cele statutowe.

9-10.02.2019 r. i 16-17.02.2019 r. – organizacja szkolenia z mediacji rodzinnych w Rzeszowie, przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”.

11.02.2019 r. – 10.03.2019 r. Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” Oddział w Krakowie w partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym nr 82 w Krakowie ogłosiło konkurs plastyczny pn. „Dogadajmy się! Budujemy mosty porozumienia!”- konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat (dzieci przedszkolne), a także dla uczniów klas 0 – VIII szkół podstawowych.

22.02.2019 r. – 22.03.2019 r. Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” Oddział w Krakowie ogłosiło konkurs artystyczny dla uczniów publicznych liceów, techników oraz szkół branżowych pt. „Mam prawo do mediacji w szkole- mediacja drogą do porozumienia”.

27.02.2019 r., z inicjatywy mediator Agnieszki Puchalskiej i Anny Wróbel, członkowie Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” poprowadzili prelekcję i warsztaty dla młodzieży klas pierwszych Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu z zakresu mediacji i sposobach komunikowania się.

28.02.2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja odbyło się seminarium naukowo-szkoleniowe pt. „Mediacja w służbie prawu”. W trakcie seminarium dwoje naszych reprezentantów głosiło swoje referaty: „Łagodzenie sporów gospodarczych przy pomocy mediacji”; „Wpływ mediacji karnej na przebieg procesu karnego”.

29.03.2019 r. w ramach „Dni Otwartych” Sądu Okręgowego w Przemyślu z okazji obchodów 100-lecia członkowie Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” mieli przyjemność poprowadzić warsztaty z symulacji mediacji rówieśniczych. W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych i średnich z Przemyśla.

24-26.04.2019 r. w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie odbyła się Konferencja „Mediacja w Polsce. Dialog Międzynarodowy”. Podczas Konferencji gościła w Polsce Delegacja Rosyjska z International Association of Russian – Speaking Lawyers (IARL). Organizatorzy wydarzenia: Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”, Stowarzyszenie Rodaków Rosji w Polsce SSR „Galicya” , Polskie Centrum Mediacji oraz Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

9.05.2019 r. w Krakowie w Europejskim Centrum Kształcenia ustawicznego i Multimedialnego UP odbył się Festiwal Mediacji Rówieśniczych. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Pedagogicznym im KEN w Krakowie, SMP było współorganizatorem Festiwalu.

24.05.2019 r. Członkowie Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” mieli przyjemność spotkać się z mediatorami hiszpańskimi z organizacji PAM. Spotkanie odbyło się w miejscowości l`Alfas del Pi. Reprezentanci SMP spotkali się również z Burmistrzem tego miasta Pana Vicente Arques, z którym rozmawialiśmy na temat rozwoju mediacji w Polsce i Hiszpanii.

05.2019 r. SMP założyło BLOG na swojej stronie internetowej, zmodernizowanie strony internetowej.

22.06.2019 r. w Rzeszowie odbyły się pierwsze Targi Organizacji Pozarządowych organizowane przez Fundację Potrafię Pomóc i Urząd Miasta Rzeszowa. Uczestniczyło w nich prawie 30 organizacji pozarządowych z terenu podkarpacia w tym SMP. Targi odwiedziło ponad 1500 osób.

06.2019 r. SMP objęło patronat nad projektem pt. „AKADEMIA MEDIACJI” w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski przy współpracy grupy nieformalnej „Mediatorzy Ziemi Biłgorajskiej”(mediatorzy: Agata Kupczak. Dorota Muca, Katarzyna Zawojska – Przybylak). Projekt otrzymał dofinansowanie.Początek formularza.

07.2019 r. rozpoczęliśmy projekt „Mediacje Rodzinne” w Gorlicach. Stowarzyszenie podpisało umowę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gorlicach.

21.09.2019 r. członkowie SMP uczestniczyli w IV Podkarpackim Forum Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

30.09.2020 r. Trenerzy i mediatorzy Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” przeprowadzili szkolenie dla Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Lublinie – „Jak wykorzystać MEDIACJE w pracy kuratora sądowego”.

15-16.10.2019 r. w Lublinie członkowie SMP uczestniczyli w Konwencie – Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

16.10.2019 r. członkowie SMP reprezentowali nas na Lubelskim Forum Otwartych Drzwi organizowanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Na forum Olga Garbacka wygłosiła prelekcję nt. „Profesjonalny pełnomocnik, a sztuka mediacji”.

17.10.2019 r. w ramach Tygodnia Mediacji w Polsce SMP wraz z Sądem Okręgowym w Zamościu organizowało konferencję połączoną z warsztatami pn.: „Mediacja – rozmowa mimo różnic” dla uczniów szkół średnich z Zamościa.

11.2019 r. odbył się cykl spotkań z tarnowskimi licealistami deklarującymi wybór kierunków społecznych i humanistycznych (klasy maturalne) podczas, których odbywały się warsztaty i prelekcje związane z edukacją prawną, mediacjami i negocjacjami. Organizatorem był Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, patronem był oddział Krakowski SMP i współprowadzącymi byli członkowie tego oddziału.

11. 2019 r. SMP zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr:2.18/00137/2019.

11.2019 r. wyszły na rynek Polski książki autorstwa Pani Anny Karoliny Dudy, pod patronatem Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”: 

-„Masz prawo do mediacji w szkole. Zarys pracy mediatora szkolnego”;

– „Masz prawo do mediacji w szkole. Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej. Implikacje i rekomendacje”;

– „Masz prawo do mediacji w szkole. Materiały dla kandydatów na mediatorów rówieśniczych”.

30.11-1.12. 2019 r. oraz 7.12.-8.12.2019 r. SMP zorganizowało kolejne szkolenie z mediacji rodzinnych w Rzeszowie.

12.2019 r. wyszła na rynek Polski kolejna książka z serii „Masz prawo do mediacji w szkole. W drodze do porozumienia materiały dla nauczycieli i trenerów mediacji” autorstwa Pani Anny Karoliny Dudy, pod patronatem Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”.

8-9.01.2020 r.  członkowie SMP uczestniczyli w szkoleniu w Paniówkach na Śląsku. Szkolenie odbyło się w ramach projektu DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego. Liderem projektu jest Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego, partnerzy krajowi to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz BD Center sp. z o. o., partnerem międzynarodowym jest Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -SYNTRA Vlaanderen.

14-15-16.02.2020 r. wyjazd do Kijowa na zaproszenie Alternative Decisions Institute w Kijowie (ADI) – spotkanie z Rzecznikiem Ministerstwa Oświaty i Nauki na Ukrainie oraz prowadzenie warsztatów i prelekcji z zakresu zasad prowadzenia mediacji w Polsce a na Ukrainie.

26.04.2020 r. – SMP stworzyło bezpłatną pomoc psychologiczno-terapeutyczna online  w dobie coronawirusa do odwołania.

05-07.2020 r. – SMP stworzyło nowe programy szkoleniowe z mediacji rodzinnych (Otwarte szkolenie bazowe z elementami mediacji rodzinnych) (Zarządzanie konfliktami & Mediacje), gospodarczych (Mediacja – to się opłaca ) dodatkowo wprowadziło szkolenie (Most Dialogu) oraz (Tworzenie Projektów Edukacyjnych) do swojej oferty szkoleniowej.

16-17.12.2021 – SMP przeprowadziło szkolenie stacjonarne dla firmy Dr.Max we Wrocławiu z zakresu Zarządzania konfliktami i mediacji w relacjach zawodowych.

Instytut Analiz Polityczno- Prawnych ? przeprowadzenie trzech webinariów: 22.06. 2022r. Spory pracownicze rozwiązywane w drodze mediacji, 19.07.2022r. Współpraca mediatorów gospodarczych, 02.08. Spory pracownicze- charakterystyka obszarów. Prowadząca Elżbieta Damm.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza- przeprowadzenie dwóch webinariów: 16.11. 2022r.Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach z zakresu prawa pracy, 23.11.2022r. Analiza studium przypadku mediacji gospodarczej. Prowadzenie Elżbieta Damm i Kamil Marszycki.

Sąd Okręgowy w Opolu- Mediacje szkolne i rówieśnicze, dwa panele: pierwszy panel 24.10-27.10.2022r., drugi panel 7.11-10.11.2022r. Wykładowca Anna Sikora przy wsparciu merytorycznym Elżbiety Damm.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu- 7.07- 8.07. 2022r. Prawo rodzinne- kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prelegent Elżbieta Damm.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu- 5.09.-13.10. 2022r. Mediacje rodzinne. Prowadzący Anna Sikora oraz Tomasz Stępień przy wsparciu merytorycznym Elżbiety Damm.

Akademia Leona Koźmińskiego- 24.11.2022r. oraz 31.12.2022r. Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi pojawiającymi się w pracy ze studentem z zaburzeniami psychicznymi. Wykładowca dr Agata Szwech.

Leszczyńskie Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP– 26.05.2022r. Praktyczne metody wywoływania pozytywnych zmian społecznych w małym środowisku lokalnym. Prelegent Mariusz Chojecki.

Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie- 22.04- 24.04.2022r. Aspekty prawne zatrudnienia pracowników. Prelegent Mariusz Chojecki.

Realizacja projektu pt. Mediacje budują relacje w ramach programu Wspieramy Ukrainę 2022 finansowanego przez polsko-amerykańską Fundację Wolności. Data realizacji: 1.09.2022r.- 31.12.2023r.

Konferencja Mediacje w biznesie o korzyściach z mediacji gospodarczych i pracowniczych w relacjach polsko-ukraińskich. Data realizacji: 21.10.2022r. Prelegenci: Elżbieta Damm, Tomasz Brodowicz, Markiyan Varyvoda, Olena Stepanenko. Przygotowanie i prowadzenie Tomasz Stępień.

Szkolenie on- line, pn. Mediator sądowy, mediacje rodzinne w dniach 1.12- 4.12.2022r. Prowadzący Elżbieta Damm oraz Anna Sikora.

04.02.2023r.- 18.02.2023r.- Przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Mediacje budują relacje”. Prowadzący Marcin Szczerba, Elżbieta Damm, Olena Stepanenko oraz Markiyan Varyvoda.

19.02.2023r.- Uroczyste zakończenie projektu „Mediacje budują relacje” w Rybniku. Przeprowadzenie warsztatu dla uczestników projektu oraz dla członków Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”, pn. „Zarządzanie emocjami”. Prowadzący Anna Sikora, Szymon Warszawski.

Uczestnictwo członkiń SMP w Ogólnopolskiej Konferencji „Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka”, która odbyła się 20 kwietnia 2023r. w Poznaniu.

Prelekcja Prezes SMP Elżbiety Damm na wojewódzkiej Konferencji pn. „M jak mediacja= (komu?) nikacja w szkole”- która odbyła się 26 kwietnia 2023r. w Kielcach.

W dniu 03.07.2023 r. dr Agata Szwech przeprowadziła trzy godzinne szkolenie on-line na temat „Diagnozy Pedagogicznej” dla 25 osób ? pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach