STATUT STOWARZYSZENIA „MEDIATORZY POLSCY”- przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedziba w Rzeszowie  Nr 7/2020 z dnia 11 lipca 2020 r.