ZARZĄD STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE “MEDIATORZY POLSCY”

ZARZĄD

Prezes – Elżbieta Damm
Wiceprezes – Barbara Binduga
Skarbnik – Agata Paulina Kupczak-Chyl

Zarząd Oddziału w Lublinie:
Prezes: Agata Paulina Kupczak-Chyl
Wiceprezes: Magdalena Rozmus- Dołżyńska
Skarbnik: Elżbieta Damm

Zarząd Oddziału w Krakowie
Prezes: Anna Duda
Wiceprezes: Weronika Krokosz
Skarbnik: Elżbieta Duda

Zarząd Oddziału w Warszawie
Prezes: Elżbieta Damm
Wiceprezes: Robert Pankowski
Członek Zarządu: Marcin Zahorowicz