ZARZĄD STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE “MEDIATORZY POLSCY”

ZARZĄD

Prezes: Elżbieta Damm
Wiceprezes: Agata Paulina Kupczak-Chyl
Członek Zarządu: Tomasz Brodowicz

Członek Zarządu: Damian Gil

Zarząd Oddziału w Lublinie:
Prezes: Agata Paulina Kupczak-Chyl
Wiceprezes: Magdalena Rozmus
Skarbnik: Elżbieta Damm

Zarząd Oddziału w Krakowie
Prezes: Ewa Chądzyńska
Wiceprezes: Małgorzata Bem-Bełzowska
Członek Zarządu: Maria Pyrz

Zarząd Oddziału w Warszawie
Prezes: Elżbieta Damm
Wiceprezes: Robert Pankowski
Członek Zarządu: Marcin Zahorowicz

Zarząd Oddziału we Wrocławiu
Prezes: Maciej Grzegorczyk
Wiceprezes: Dawid Jacoszek

Sekretarz: Ewa Kufieta
Członek Zarządu: Rafał Kufieta