STOWARZYSZENIE „MEDIATORZY POLSCY”

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Elżbieta Damm
Sekretarz Zarządu: Anna Duda- Machejek
Członek Zarządu: Tomasz Brodowicz

Zarząd Oddziału w Lublinie:
Prezes: Agata Paulina Kupczak-Chyl
Wiceprezes: Magdalena Rozmus
Skarbnik: Elżbieta Damm

Zarząd Oddziału w Krakowie
Prezes: Ewa Chądzyńska
Wiceprezes: Małgorzata Bem-Bełzowska
Członek Zarządu: Maria Pyrz

Zarząd Oddziału w Warszawie
Prezes: Elżbieta Damm
Wiceprezes: Robert Pankowski
Członek Zarządu: Marcin Zahorowicz

Zarząd Oddziału we Wrocławiu
Prezes: Maciej Grzegorczyk
Wiceprezes: Dawid Jacoszek

Sekretarz: Ewa Kufieta
Członek Zarządu: Rafał Kufieta

Zarząd Oddziału w Krzeszowicach

Prezes: Anna Duda- Machejek

Wiceprezes: Elżbieta Duda

Sekretarz: Mariola Pyrz

Zarząd Oddziału w Jarosławiu

Prezes: Tomasz Brodowicz

Członek Zarządu: Małgorzata Stec

Członek Zarządu: Tomasz Stępień