ZARZĄD STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE “MEDIATORZY POLSCY”

ZARZĄD
Prezes: Elżbieta Damm
Wiceprezes: Agata Paulina Kupczak-Chyl
Skarbnik: Kamil Marszycki
Członek Zarządu: Tomasz Brodowicz

Zarząd Oddziału w Lublinie:
Prezes: Agata Paulina Kupczak-Chyl
Wiceprezes: Magdalena Rozmus
Skarbnik: Elżbieta Damm

Zarząd Oddziału w Krakowie
Prezes: Anna Duda
Wiceprezes: Weronika Krokosz
Skarbnik: Elżbieta Duda

Zarząd Oddziału w Warszawie
Prezes: Elżbieta Damm
Wiceprezes: Robert Pankowski
Członek Zarządu: Marcin Zahorowicz

Zarząd Oddziału we Wrocławiu
Prezes: Maciej Grzegorczyk
Wiceprezes: Dawid Jacoszek                                                                                                                                  Sekretarz: Ewa Kufieta
Członek Zarządu: Rafał Kufieta