REGULAMIN STOWARZYSZENIA

Przedmiotowy Regulamin przyjęto uchwałą Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie

nr 1/2016 dnia 1 kwietnia 2016r.

REGULAMIN STOWARZYSZENIA