REGULAMIN STOWARZYSZENIA – przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie nr 1/2016 dnia 1 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN STOWARZYSZENIAprzyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie nr 4/2020 dnia 11 lipca 2020 r.