Przekaż 1,5% podatku na pozytywną działalność mediacyjną

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy (SMP) jest ogólnopolską organizacją pozarządową orozwiniętej działalności zarówno międzysektorowej w kraju jak i poza granicami. Powstało w 2012 uzyskując wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i działa nieprzerwanie od ponad dekady.Zgodnie ze statutem główne kierunki działań SMP to prowadzenie mediacji oraz przedsięwzięćzmierzających do promowania alternatywnych form rozwiązywania sporów w tym budowaniawiedzy na temat […]

Czytaj więcej