RELACJA Z KONFERENCJI Z DNIA 20.10.2016 r. W SĄDZIE OKRĘGOWYM W RZESZOWIE

Dnia  20  października  2016  r.  odbyła  się  konferencja ?Mediacja  po  zmianach. Rewolucja w wymiarze sprawiedliwości, czy nadal martwa instytucja? organizowana  przez  Prezesa  Sądu  Okręgowego  w  Rzeszowie  pod  honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Konferencja odbyła się w Sali konferencyjnej sądu. Otworzył spotkanie oraz oficjalnie przywitał wszystkich zgromadzonych gości Prezes Sądu Apelacyjnego […]

Czytaj więcej