Wolność wyboru w mediacji

Zasady mediacji - dobrowolność mediacji

Tym co najbardziej odróżnia mediację od innych metod rozwiązywania sporów jest to, że to Ty współdecydujesz o sposobie rozwiązania Twojego sporu. Ani postępowanie sądowe, ani arbitraż nie dają Ci kontroli nad Twoim własnym losem. Mediując, możesz jednak wziąć swój los w swoje ręce, bez konieczności oglądania się na cudze rozstrzygnięcia. Możesz choć nie musisz. Dobrowolność mediacji jest bowiem wpisana w jej istotę. Mediacja oparta jest na kilku istotnych zasadach, które umożliwią Ci decydowanie o własnym losie.

Rodzaje i cele mediacji

Rodzaje i cele mediacji

W związku z naczelnymi zasadami mediacji – zasadą elastyczności i zasadą autonomii sporu – wykształciły się różne formy i rodzaje mediacji. Bogactwo możliwości jakie daje mediacja sprawia, że istnieje wiele rodzajów mediacji, odmiennych ze względu na tryb jej prowadzenia, czy też przedmiot sporu. Cele jakie przyświecają mediacji zależne są od tego, z jakim rodzajem mediacji mamy do czynienia. Konieczne wydaje się usystematyzowanie tych zagadnień.

Angażujące warsztaty – Mediacje szkolne w praktyce zdalnej.

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli i uczniów:

Cykl angażujących warsztatów
MEDIACJE SZKOLNE W PRAKTYCE ZDALNEJ

1. „Metodyka mediacji szkolnych” narzędzia do wizualizacji.
2. „Metodyka mediacji szkolnych” praktyczne narzędzia do pracy on-line.
3. „Elementy dramy w pracy mediatora szkolnego” narzędzia.