Kongres Organizacji Pozarządowych przy Województwie Lubelskim

W dniach 16 i 18.04.2018 r.  Stowarzyszenie ?Mediatorzy Polscy? uczestniczyło w Kongresie Organizacji Pozarządowych przy Województwie Lubelskim: – w Lublinie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim  oraz – w Zamościu w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie zaowocowało wyminą doświadczeń, zdobyciem informacji niezbędnych do dalszej pracy w ramach działalności statutowej, a także nawiązaniem nowych kontaktów z innymi organizacjami. […]

Czytaj więcej