Mediacje pracownicze.

 

Powszechnie wiadomo, że istnieje wiele rodzajów osobowości, typologii charakterów oraz temperamentów ludzkich gromadzących w sobie wartości, które mogą być atutami ale mogą również stanowić zaczyn konfliktów. Różnorodne predyspozycje danego człowieka są indywidualną oraz naturalną cechą jednostki, która dąży do zachowania autonomii w środowisku obcych sobie osób jakim niewątpliwie jest miejsce pracy.

Niejednokronie jedynym współczynnikiem współpracujących ze sobą ludzi jest dobro i interes firmy zaś pozostale aspekty funkcjonowania w grupie są często przyczyną konfliktów. Te dwa wymiary są jednak nierozerwalnie ze sobą połączone aby wykluczyć negatywną atmosferę w pracy jaką cechuje się destrukcyjna rywalizacja, nadmierny stres czy narastajace spory uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie firmy powodujące obniżenie wydajności i efektywności pracy oraz obniżenie standardów danej firmy niszcząc jej pozytywny wizerunek.

Mając na uwadze powyższe mediacje pracownicze mają na celu doprowadzenie stron do dobrowolnego i poufnego porozumienia się dzięki wypracowanym przez siebie rozwiązaniem w świetle wspomnianej autonomii. Zwiększa to prawdopodobieństwo przestrzegania ustalonych przez siebie zasad poniekąd nakładając odpowiedzialność za swoje słowa i ustalone założenia. Przyczynia się to również do poczucia sprawiedliwości oraz satysfakcji z poszanowania każdej ze stron i dowartościowania pracowniak jako członka zespołu.

Cała ta procedura postępuje w obecności nautralnego i bezstronnego mediatora, który znając specyfikę stosunków pracowniczych pomaga w znalezieniu optymalnych rozwiązań uwzględniając interesy i potrzeby pracowników jak i pracodawców.

 

 

Przykłady sytuacji wszczynających mediację: