OTWARTE SZKOLENIE BAZOWE

Celem szkolenia jest kompleksowe  przygotowanie uczestników  do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mediacji oraz warsztatu pracy mediatora. Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą mediatora oraz tematyką zarządzania konfliktami. ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: 1. Wiedza nt. psychologii konfliktu i sposobów jego rozwiązywania. 2. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu.  3. Metody […]