Mediacje rówieśnicze w Gimnazjum Publicznym w Tarnogrodzie

Rok szkolny się kończy, a wraz z nim zajęcia z mediacji rówieśniczych w Gimnazjum Publicznym w Tarnogrodzie. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w przedmiotowych zajęciach w okresie od marca do czerwca 2018 r. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami i przebiegiem mediacji rówieśniczych, z rolą i zadaniami mediatora,  a także z sposobami komunikowania się oraz podstawowymi wiadomościami […]

Czytaj więcej