Szkolenia online

Zapraszamy na szkolenie otwarte w formie ONLINE:

Mediacje & Zarządzanie konfliktem

Szkolenie bazowe – kwalifikacyjne:

Szkolenie 2 – modułowe: W tym układzie Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym wybranym module. Udział w dwóch modułach szkoleniach pozwala uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji.

Formułę szkolenia w formie online oferujemy w dwóch trybach:

?Najbliższe terminy:

??Szkolenie online – dzienne:

I edycja: 3-6.04.2023 r i 13-14.04.2023 r.

II edycja: 9-10.05.2023 r i 16-17.05.2023 r.

??Szkolenie online – weekendowe:

3-4.06.2023 i 10-11.06.2023

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 ? 17.00 (łącznie 30h) + spotkanie podsumowujące z mentoringiem online + e-learning (16h)

Program szkolenia:

??Moduł 1 Będzie poświęcony kwestiom psychologicznym i kompetencyjnym w zakresie zarządzania konfliktami w różnych grupach. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów i dynamiki konfliktów oraz umiejętności wykorzystywania praktycznych narzędzi do zmiany stylu komunikacji członków konfliktu.

??Moduł 2 jest poświęcony prawnym i organizacyjnym aspektom prowadzenia mediacji. Uczestnicy poznają praktyczne narzędzia i techniki stosowane w zawodzie mediatora.

Moduł 1??

Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.

Zarządzanie konfliktem. Rodzaje i etapy powstawania i trwania konfliktów.

Dynamika i mechanizmy działające w sytuacjach konfliktowych.

Psychologiczne aspekty sporów, mediacji i negocjacji.

Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.

Techniki komunikacji i asertywności w mediacji. Trening umiejętności.

Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.

Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.

Moduł 2??

??Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.

??Monolog mediatora ? zagadnienie teoretyczne i trening umiejętności.

??Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.

??Etapy mediacji.

??Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.

??Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.

??Prawne aspekty prowadzenia mediacji.

??Zasady konstruowania ugód: prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.

??Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron, ćwiczenia praktyczne.

Inwestycja:

Moduł 1: 949 zł

Moduł 2: 949 zł

Całe szkolenie bazowe: 1898 zł

Szkolenie bazowe składa się z:

?30h zajęć na żywo online

?6h pracy własnej nad dokumentacją własną oraz spotkanie podsumowujące z superwizją

?10h e-learningu z mentoringiem

Bonusowe szkolenie ? Zarządzanie stresem (online 8h)

Łącznie szkolenie składa się z 46h zegarowych.

Zgłoszenia:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: ?kontakt@mediatorzy-polscy.eu

Pytania prosimy kierować na powyższy adres e-mail, drogą telefoniczną: ??791 397 014 bądź poprzez formularz kontaktowy (dostępny w zakładce Kontakt)

Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną Uczestników szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z zasadami MEN.