Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Mediatorzy – Polscy”

 W  dniach 5-6 oraz 12-13.11.2016 r. Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”z siedzibą w Rzeszowie organizowało szkolenie bazowe z mediacji. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z następujaca tematyką: Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora  Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z […]

Czytaj więcej