Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Mediatorzy – Polscy”

 W  dniach 5-6 oraz 12-13.11.2016 r. Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”z siedzibą w Rzeszowie organizowało szkolenie bazowe z mediacji. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z następujaca tematyką:

 1. Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora 
 2. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania
 3. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem. Trening umiejętności.
 4. Etyka w pracy mediatora. Droga zawodowa mediatora – od wiedzy teoretycznej do praktyki.
 5. Mediacja – czym jest a czym nie jest. Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
 6. Mediacja a inne sposoby zarządzania konfliktami – analiza porównawcza. Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji.
 7. Zasady ogólne mediacji i rola mediatora w praktyce.  Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.
 8. Techniki komunikacji w mediacji.
 9. Monolog mediatora – zasady ogólne.
 10. Czym i jak pracuje mediator. Monolog mediatora w praktyce.
 11. Ćwiczenia symulacyjne – opracowanie własnego monologu mediatora.
 12. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania. Techniki komunikacji w planowaniu i prowadzeniu spotkania mediacyjnego.
 13. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne – trening umiejętności.
 14. Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu „Mediatorzy Polscy”.
 15. Uregulowania prawne mediacji.
 16. Zasady konstruowania ugód – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne – 20 min.
 17. Sporządzanie dokumentacja dla sądów, współpraca z pełnomocnikami stron – ćwiczenia praktyczne.
 18. Ćwiczenia praktyczne – symulacja procesu mediacyjnego.

RAZEM: 40 godzin efektywnej pracy!

14975864_1686253091703570_1595687615_o 15007741_1686253041703575_2061654258_o 15007663_1686253078370238_289449903_o 15007822_1686253085036904_2065277143_o 15007926_1686253058370240_532398823_o 15034177_1686253135036899_1664772190_o 15008028_1686253051703574_880660859_o 15044876_1686253011703578_1291039997_o 15052103_1689638051365074_601057208_o 15044782_1689638054698407_371341163_o 15045492_1689638118031734_761038184_o1-1 15007926_1686253058370240_532398823_o 15007822_1686253085036904_2065277143_o 15007741_1686253041703575_2061654258_o 15007663_1686253078370238_289449903_o 14976207_1686253021703577_1329190651_o 14976116_1686253141703565_1329945276_o 14975864_1686253091703570_1595687615_o 14971731_1686253148370231_1958564644_o 14971068_1686253121703567_22604354_o 14970853_1686253045036908_1400809109_o

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *