Rozwój mediacji w państwach starożytnego Środkowego Wschodu

Tym artykułem chciałbym rozpocząć cykl o historii mediacji, która wbrew pozorom jest niezmiernie fascynująca. Cykl ten pozwolę sobie rozpocząć od najstarszych, znanych w formie pisanej, wzmianek o postępowaniach mediacyjnych. Znajdujemy je już w państwie Sumerów, czyli w IV tysiącleciu p.n.e. w Mezopotamii. Najstarszym znanym dotychczas zbiorem prawa jest znaleziony w 1902 roku w Nippur Kodeks Króla […]

Konferencja „Mediacje – szansa czy zagrożenie?”

W dniu 16.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja „Mediacje – szansa czy zagrożenie?”. Organizatorzy Konferencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” Konferencja składała się z czterech paneli tematycznych: Panel I: „Mediacje gospodarcze – problemy spółek, przedsiębiorców i ich możliwe rozwiązania” – Kiedy przedsiębiorca/spółka […]

Relacja z konferencji „Mediacje – szansa na porozumienie”

W dniu 15.10.2018 r. w Sądzie Okręgowym w Zamościu odbyła się konferencja „Mediacje – szansa na porozumienie”. Organizatorzy Konferencji: Sąd Okręgowy w Zamościu oraz Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” Konferencja składała się z dwóch części: panelowej i warsztatowej: Panel I:”Konflikt szansą czy zagrożeniem” – Magdalena Rozmus (psycholog, pedagog, nauczyciel akademicki) Panel II: „Mediacja- alternatywna metoda rozwiązywania sporów” – Tomasz […]

Ogólnopolska konferencja „Ugoda Mediacyjna – jakość, skuteczność, satysfakcja „

W Warszawie w dniu 12.10.2018 r. odbyła się konferencja „Ugoda Mediacyjna – jakość, skuteczność, satysfakcja ” rozpoczynająca „Tydzień Mediacji w Polsce”. Celem konferencji było usystematyzowanie wiedzy z zakresu przygotowywania i zatwierdzania ugód mediacyjnych, ponieważ jakość ugód mediacyjnych ma istotne znaczenie z punktu widzenia skuteczności postępowania mediacyjnego. Zakres tematyczny konferencji został podzielony na cztery kategorie: – […]

„Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018”

W dniach 4-5.10.2018 r. przedstawiciele „Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy” wzięli udział w „Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018”. W ramach wydarzenia uczestnicy skorzystali z ciekawych warsztatów, uzyskali informacje na temat funduszy oraz nowych programów dla organizacji pozarządowych. Wszystkim organizacjom które otrzymały medal pamiątkowy serdecznie gratulujemy! Organizatorzy wydarzenia to:  Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa […]

Tydzień mediacji 2018

W ramach tygodnia mediacji: w dniu 12.10.2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja:”Ugoda Mediacyjna – jakość, skuteczność, satysfakcja” .Wstęp bezpłatny. Organizatorzy: Ministerstwo Sprawiedliwości. https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2018-rok/ w dniu 15.10.18 r. w Sądzie Okręgowym w Zamościu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, w godz. 9:00 -15:00 odbędzie konferencja: „Mediacja szansą na porozumienie”. Wstęp bezpłatny. http://www.zamosc.so.gov.pl/konferencja-mediacyjna-2018,m,mg,3,37,218 w dniu 16.10.18 r. […]

Dyżury mediacyjne w październiku

W dniu: 01.10.18 r. w godz. 09:00-11:00 w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, sala 254; W dniach: 01.10.18 r. i 15.10.18 r. w godz. 15:30-16:30 w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, T. Kościuszki 29, sala 137; W dniach: 4.10.18 r. w godz. 10:00-12:00 w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw; W […]