Konferencja „Mediacje – szansa czy zagrożenie?”

W dniu 16.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja „Mediacje – szansa czy zagrożenie?”.

Organizatorzy Konferencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”

Konferencja składała się z czterech paneli tematycznych:

Panel I: „Mediacje gospodarcze – problemy spółek, przedsiębiorców i ich możliwe rozwiązania” – Kiedy przedsiębiorca/spółka może skierować sprawę do mediacji, z jakimi problemami najczęściej zmagają się przedsiębiorcy/spółki, jakie są możliwe rozwiązania/zachęty:

Mec. Przemysław Nawojski- praktyk, adwokat, jeden ze współzałożycieli Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Panel II: Referat nt. „Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – szansą czy zagrożeniem? Dwie płaszczyzny: ocena normatywna i ocena efektywności obu procedur:

Damian Gil – Dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wykładowca WSEPiNM w Kielcach

Panel III „Mediacje w oświacie- jak rozumieć konflikt w szkole, charakter wychowawczy mediacji w myśl sprawiedliwości naprawczej, jak realizować mediacje w szkole?”:

Barbara Binduga- nauczyciel języka polskiego, wieloletni wychowawca, sekretarz zarządu Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”

Panel IV „Mediacja 2018 -Centra Mediacji i Arbitrażu oraz działalność Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości”:

Magdalena Grudziecka- mediator, Vice- prezes Polskiego Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie, sekretarz Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Zaproszeni Goście: mediatorzy z Ukrainy, Dmitrij Kościa – Bukowińskie Centrum Mediacji,m/ Czerniowce Ukraina oraz Olena Karsznewa – Narodowa Asocjacja Mediatorów Ukrainy,

Uczestnicy konferencji: mediatorzy, urzędnicy, prawnicy

Materiały z konferencji:

Panel II

Panel III

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *